Annual general meeting held in QleanAir AB

2022-05-12T16:00:00+02:00May 12th, 2022|

Today, the annual general meeting of 2022 was held in QleanAir AB (the “Company” or “QleanAir”). Below follows a summary of the resolutions passed at the annual general

Årsstämman har hållits i QleanAir AB

2022-05-12T16:00:00+02:00May 12th, 2022|

Idag har årsstämman 2022 hållits i QleanAir AB (”Bolaget” eller ”QleanAir”). Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades av årsstämman (samtliga i enlighet med de förslag

QleanAir enters new market segment in Japan

2022-05-10T13:15:00+02:00May 10th, 2022|

QleanAir AB (publ), the premium provider of solutions for clean indoor air, announces its first two orders from the production industry in Japan for industrial air cleaners. QleanAir

QleanAir går in i ett nytt marknadssegment i Japan

2022-05-10T13:15:00+02:00May 10th, 2022|

QleanAir AB (publ), premiumleverantören av lösningar för ren inomhusluft, tillkännager sina två första ordrar från produktionsindustrin i Japan för industriella luftrenare. QleanAir tillkännager sina två första ordrar från

Go to Top