Annual general meeting held in QleanAir AB

2023-07-31T08:31:56+02:00May 10th, 2023|

Today, the annual general meeting of 2023 was held in QleanAir AB (the “Company” or “QleanAir”). Below follows a summary of the resolutions passed at the annual general meeting (all

Årsstämman har hållits i QleanAir AB

2023-07-31T08:31:56+02:00May 10th, 2023|

Idag har årsstämman 2023 hållits i QleanAir AB (”Bolaget” eller ”QleanAir”). Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades av årsstämman (samtliga i enlighet med de förslag som presenterats

Publicering av QleanAirs årsredovisning för 2022

2023-07-31T08:32:04+02:00April 19th, 2023|

QleanAir, premiumleverantören av lösningar för ren inomhusluft, publicerar årsredovisning för räkenskapsåret 2022. Årsredovisningen bifogas här och finns tillgänglig på bolagets hemsida, www.qleanair.com, från och med idag. För ytterligare frågor, vänligen

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I QLEANAIR AB

2023-07-31T08:32:06+02:00April 5th, 2023|

Aktieägarna i QleanAir AB, org.nr 556879-4548, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 10 maj 2023 klockan 13.00 i QleanAirs lokaler på adress Torggatan 13 i Solna. Inregistrering till stämman börjar

Extra bolagsstämma har hållits i QleanAir AB

2023-07-31T08:32:08+02:00March 9th, 2023|

Idag har extra bolagsstämma hållits i QleanAir AB (”Bolaget”). I enlighet med förslaget som presenterades i kallelsen till stämman och styrelsens fullständiga förslag (som båda hållits tillgängliga på Bolagets webbplats

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I QLEANAIR AB

2023-07-31T08:32:09+02:00February 20th, 2023|

Aktieägarna i QleanAir AB, org.nr 556879-4548, kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 9 mars 2023 klockan 09.00 i QleanAirs lokaler på adress Torggatan 13 i Solna. Inregistrering till stämman

Go to Top