DELÅRSRAPPORT – FÖRSTA KVARTALET 2020

2023-07-31T08:34:47+02:00May 13th, 2020|

Januari – mars 2020 i sammandrag • Orderingång 124,1 Mkr (86,4)• Nettoomsättning 144,7 Mkr (105,2)• EBITDA 38,3 Mkr (28,8)• EBITDA-marginal 26,5% (27,4)• Rörelseresultat (EBIT) 31,4 Mkr (23,6)• Rörelsemarginal1 21,7% (22,5%)•

INTERIM REPORT – FIRST QUARTER 2020

2023-07-31T08:34:48+02:00May 13th, 2020|

January - March 2020 in Summary • Order intake SEKm 124.1 (86.4) • Sales SEKm 144.7 (105.2)• EBITDA SEKm 38.3 (28.8) • EBITDA-margin 26.5% (27.4)• Operating profit (EBIT) SEKm 31.4 (23.6)• EBIT-margin1 21.7

Go to Top