QLEANAIR FOURTH QUARTER AND YEAR-END REPORT 2021

2023-07-31T08:33:13+02:00February 11th, 2022|

“I am proud that QleanAir continues to grow in its two growth areas: Air Cleaners (formerly Facility Solutions) and Cleanrooms (formerly Room Solutions). In the fourth quarter, sales of Air

QLEANAIR FJÄRDE KVARTALET OCH BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2021

2023-07-31T08:33:13+02:00February 11th, 2022|

”Jag är stolt över att QleanAir fortsätter att växa inom sina två tillväxtområden; Air Cleaners (tidigare Facility Solutions) och Cleanrooms (tidigare Room Solutions). I det fjärde kvartalet ökade försäljningen av

Go to Top