Logistikföretaget Bring har stort fokus på en god arbetsmiljö för sina anställda. De senaste fyra åren har de använt luftrenare för att säkerställa god luftkvalitet. Resultaten är tydliga, inomhusluften är märkbart bättre – och medarbetarnas nöjdhet har ökat.

Norskägda Bring är ett av de största logistikföretagen i Norden med verksamhet i hela världen. På logistikcentralen i Fredericia i Danmark sorteras, packas och levereras gods åt företag och konsumenter. Terminalchef Simon T. Jensen är ansvarig för drift, säkerhet och arbetsmiljö. Han ser som den största utmaningen att upprätthålla en hög kvalitet i leveranserna. Det är också Brings viktigaste försäljningsargument. 

Arbetsmiljö viktigaste orsaken till att skaffa luftrenare

En annan utmaning är arbetsmiljön eftersom paketen, truckarna och lastbilarna generar en mängd partiklar. Det leder till en besvärlig arbetsmiljö och problem att skanna etiketter. Att arbeta på terminalen är ett fysiskt hårt arbete och för Bring är det en självklarhet att värna medarbetarnas hälsa och säkerhet. Därför använder man sedan fyra år tillbaka luftrenare för att säkerställa en god luftkvalitet.

– ”Den primära orsaken till att vi har luftrenare är helt klart våra medarbetares välbefinnande,” säger Simon T. Jensen, terminalchef för Bring, Fredericia, Danmark.

Halverade mängden partiklar på mycket kort tid

På terminalen i Fredericia har man installerat fyra FS 90 vid sorteringsanläggningen, den främsta föroreningskällan. Kort efter installationen uppmättes en  minskning av partiklarna med 50%.

Medarbetarnöjdheten och kvaliteten ökade

Efter installationen av luftrenare märktes en tydlig förbättring av inomhusluftens kvalitet. Företaget noterade också en högre medarbetartillfredställelse. Dessutom har man färre problem med att skanna streckkoder, vilket är viktigt för spårbarheten. Paketen levereras också rena och snygga, något som kunderna uppskattar. ”Med luftrenare har vi lättare att nå våra kvalitetsmål”, fortsätter Simon.”Arbetet kan göras effektivare och med mindre personal.”

– ”Med luftrenare håller vi en högre kvalitet och våra medarbetare är nöjdare,” förklarar Simon.

QleanAir har levererat en kundanpassad lösning

QleanAir har anpassat lösningen till Brings produktionsmiljö. Placeringen, mängden renad luft och antal luftväxlingar per timme kan ändras efter behov. ”Grunden till att vi valde QleanAir var deras professionalitet. De var otroligt tillmötesgående och bra på att skapa en flexibel lösning som passade perfekt för oss”, avslutar Simon.

air cleaner in logistics hall

Om Bring

  • En del av norska Posten AS
  • En av de största logistikaktörerna i Norden
  • 13 000 medarbetare i Norden
  • Siktar på helt fossilfria leveranser år 2025 i Danmark, Sverige och Finland.

Ta ett steg närmare ren luft

Vi stöttar dig gärna på resan mot en hälsosam, säker och produktiv arbetsmiljö. Välkommen att kontakta oss när som helst för en kostnadsfri konsultation.

Läs mer

Relaterade produkter

QleanAir FS 90 Standard

Lämplig för tillverkningsindustrier, logistikcenter och lager samt livsmedels- och dryckesindustrin.

QleanAir FS 90 Ceiling

En kraftfull takmonterad luftrenare, speciellt utvecklad för logistikcenter och lager.

Woman in warehouse with tomatoesQleanAir levererade 6,63 miljarder kubikmeter renad luft i slutet av första kvartalet
Woman in warehouse with tomatoesQleanAir levererade 6,86 miljarder kubikmeter renad luft i slutet av andra kvartalet