Hotellit, kasinot ja ravintolat

Hotelleilla, kasinoilla ja ravintoloilla on useita sisäilman laatuun liittyviä haasteita. Ilmanvaihtojärjestelmät ovat harvoin riittäviä hyvän ilmanlaadun takaamiseksi näissä täynnä ihmisiä olevissa tiloissa, joissa on ruoasta ja ihmisistä peräisin olevia hajuja. Huono sisäilman laatu vaikuttaa kielteisesti yrityksen kokonaisvaikutelmaan, jolloin asiakkaat voivat lähteä aikaisin tai jättää palaamatta. Alimitoitettu ilmanvaihto lisää myös virusten ja bakteerien leviämisriskiä, mikä kävi hyvin ilmi COVID-19-pandemian aikana. Tupakoitsijoiden on poistuttava, kun he haluavat tupakoida, ja usein muita lähtee heidän seurakseen. Ulkotupakointi johtaa yleensä myös siihen, että tupakantumpit roskaavat sisäänkäynnit. Onneksi kaikkiin näihin haasteisiin on olemassa hyviä ratkaisuja.

Loading...

Haasteet

Huonon ilmanvaihdon vuoksi tämäntyyppisissä täynnä ihmisiä olevissa tiloissa kamppaillaan usein sisäilman laatuongelmien kanssa. Monissa tapauksissa ongelmat voivat vaikuttaa kielteisesti liiketoiminnan talouteen, joten ratkaisun saaminen on ratkaisevan tärkeää. Ruoan, hajuvesien tai muiden ihmisten hajut vaikuttavat kielteisesti yleiseen vaikutelmaan, joka asiakkaille muodostuu tiloista, mikä voi johtaa siihen, että he eivät palaa takaisin. Kasinoilla huono sisäilman laatu voi väsyttää ihmisiä, mikä puolestaan saa heidät todennäköisemmin lähtemään aikaisin ja käyttämään vähemmän rahaa. Covid-19-pandemian aikana huonon ilmanvaihdon vakavat seuraukset tulivat hyvin ilmeisiksi. Huono ilmanvaihto lisää bakteerien ja virusten leviämisriskiä erityisesti täynnä ihmisiä olevissa tiloissa, kuten hotelleissa, kasinoissa ja ravintoloissa. Lisäksi on otettava huomioon tupakoinnin mukanaan tuomat haasteet. Tupakoitsijoita on lähes aina sekä vieraiden että työntekijöiden joukossa. Hankalissa paikoissa sijaitsevat tupakointipaikat vaikuttavat liiketoimintaan monin tavoin. Työntekijät joutuvat pitämään tarpeettoman pitkiä tupakointitaukoja, koska heidän on päästävä määrätylle tupakointialueelle, mikä heikentää tuottavuutta. Vieraat, joiden on mentävä ulos tupakoimaan, ottavat mukaansa todennäköisesti muita ihmisiä pitämään heille seuraa, mikä johtaa tulojen menetykseen, koska sisätiloissa käytetään vähemmän rahaa. Lisäksi, kun ihmiset tupakoivat sisäänkäynnin ulkopuolella, he roskaavat sisäänkäynnin savukkeilla.

Loading...
Loading...

Ratkaisut

Näihin haasteisiin on useita erilaisia ratkaisuja. Suosittelemme käyttämään yleisissä ilmanlaatuun liittyvissä asioissa ilmanpuhdistimiamme, kuten FS 30 Standard -mallia. Se on tehokas, kompakti ja hiljainen ilmanpuhdistin, mikä tekee siitä täydellisen kaikkiin julkisiin sisäympäristöihin, joissa tarvitaan parempaa ilmanlaatua ja halutaan myös pitää äänitaso mahdollisimman pienenä, jotta keskustelut tai keskittyminen eivät häiriinny. Tupakointiin liittyviin haasteisiin suosittelemme tupakointikoppejamme SF 2000 X, SF 6000 X, SF Forum tai SF Slim riippuen tilojen erityistarpeista. Kaikki tupakointikoppimme on varustettu patentoidulla palonkestävällä tuhkankäsittelyjärjestelmällämme, mikä vähentää tupakantumppiroskien määrää.

Puhtaampi ja turvallisempi ympäristö

Tuottavampi henkilöstö

Cost efficient

Suurempi tuotto – enemmän
aikaa kuluttamiseen

Hassle-free installation and use

Palveluna toimitettava
vaivaton ratkaisu

The QleanAir Difference

Toimitamme ratkaisumme vaivattomasti palveluna. Räätälöimme ratkaisun tarpeidesi mukaan suorittamalla mittauksia ja testauksia. Me huolehdimme asennuksesta, huollosta ja päivityksistä, varmistamme säännösten noudattamisen ja varmistamme, että ratkaisu on tulevaisuuden kannalta kestävä. The freedom of clean air – me huolehdimme ilmanlaadusta ja sinä voit keskittyä muihin tärkeisiin asioihin.

Suositellut tuotteet

QleanAir FS 30 Standard

Hiljainen ja tehokas ilmanpuhdistus korkeintaan 100 m²:n tiloihin.

QleanAir SF Slim

Tehokas ja täydellinen ratkaisu tupakointihuoneeseen.

QleanAir SF 2000 X

Tilaa säästävä 1–2 henkilön tupakointikoppi, jonka pinta-ala on vain 1,2 m². Sopii kohteisiin, joissa on rajallisesti tilaa.

QleanAir SF Forum

Suuri tupakointikoppi korkeintaan kahdeksalle tupakoitsijalle tiloihin, joissa liikkuu paljon asiakkaita.