Ulkoilmansaasteet

Haasteet

Ilmansaasteet on maailman toiseksi yleisin ei-tarttuviin tauteihin liittyvä kuolinsyy, ja ulkoilman saastuminen on valtava osa ongelmaa. Liikenteen päästöt, teollisuuden päästöt, palamisen sivutuotteet ja siitepöly ovat kaikki epäpuhtauksia, jotka aiheuttavat osaltaan lyhyen ja pitkän aikavälin terveysongelmia astmasta ennenaikaiseen kuolemaan. Epäpuhdasta ulkoilmaa pääsee työpaikoille, koteihin ja muihin tiloihin avoimien ovien ja ikkunoiden tai ilmanvaihtojärjestelmän kautta. Ilman asianmukaista ilmanpuhdistusta nämä epäpuhtaudet kerääntyvät ja vaikuttavat negatiivisesti sisätiloissa oleileviin ihmisiin. Itse asiassa sisäilma on Euroopan unionin mukaan usein jopa 50 kertaa saastuneempaa kuin ulkoilma. Oikeiden ilmanpuhdistusratkaisujen avulla voidaan kuitenkin luoda turvallisempi ja terveellisempi sisäympäristö.

Loading...

Käyttökohteet

Useimmat yritykset ja tilat kamppailevat enemmän tai vähemmän ulkoilman epäpuhtauksiin liittyvien ilmanlaatukysymysten kanssa. Ulkoilman epäpuhtaudet, kuten liikenteen ja teollisuuden päästöt, palamisen sivutuotteet ja siitepöly leviävät tiloihin rakennevuotojen, avoimien ikkunoiden, lastauslaiturien ja ilmanvaihtojärjestelmän kautta saastuttaen sisäilmaa. Sisäilma on itse asiassa Euroopan unionin tilintarkastustuomioistuimen raportin nro 23 mukaan usein jopa 50 kertaa saastuneempaa kuin ulkoilma. Tämä puolestaan lisää riskiä, että rakennuksessa oleskelevat ihmiset kärsivät vakavista terveysongelmista. Monille yrityksille tämä tarkoittaa myös poissaolojen kasvua ja tuottavuuden laskua. Toisin sanoen huonolla ilmanlaadulla voi olla pitkäaikaisia kielteisiä vaikutuksia sekä laitoksessa oleskeleviin ihmisiin että itse liiketoimintaan.

Loading...
Loading...

Ratkaisut

Tämäntyyppisten tilojen ilmanlaadun parantamiseksi ja sisäilmaa pilaavien ulkoilmansaasteiden riskin vähentämiseksi suosittelemme QleanAir FS 30-, QleanAir FS 70- tai QleanAir FS 90- tai QleanAir FS 90- laitetta tarpeiden mukaan. Ilmanpuhdistuslaitteissamme käytetään monivaiheista mekaanista suodatusta ja valvottua ilmavirtaa tehokkaan ilmanpuhdistuksen takaamiseksi pitkällä aikavälillä. Laitteet toimivat ilmanvaihtojärjestelmästä riippumatta ja käyttävät tavallista pistorasiaa, ja niitä voidaan tarvittaessa helposti siirtää, koska ne on varustettu pyörillä. Käyttämällä mitä tahansa näistä ilmanpuhdistusyksiköistä voit parantaa sisäilman laatua tiloissasi ja varmistaa puhtaamman, turvallisemman ja terveellisemmän ympäristön kaikille.

Powerful efficient icon

Puhtaampaa ja terveellisempää sisäilmaa

Terveempi
henkilökunta

Vähemmän
poissaoloja

Kiinnostava
työpaikka

Suositellut tuotteet

QleanAir FS 30 Standard

Hiljainen ja tehokas ilmanpuhdistin, jonka tilantarve pieni. Sopii enintään 130 m²:n tiloihin.

QleanAir FS 70 Standard

Monipuolinen ja tehokas ilmanpuhdistin monenlaisiin sovelluksiin Sopii enintään 250 m²:n tiloihin.

QleanAir FS 90 Standard

Tehokas ilmanpuhdistin laajamittaisiin töihin. Soveltuu yli 250 m²:n tiloihin.

QleanAir FS 30 Carbon

Suuri kapasiteetti kaasuille ja hajuille pienessä koossa