Hotele, kasyna i restauracje

Hotele, kasyna i restauracje mierzą się z kilkoma wspólnymi wyzwaniami związanymi z jakością powietrza w pomieszczeniach. Systemy wentylacyjne rzadko są wystarczające do zapewnienia dobrej jakości powietrza w tych zatłoczonych pomieszczeniach, w których występują zapachy pod wpływem obecności zarówno żywności, jak i ludzi. Niska jakość powietrza w pomieszczeniach negatywnie wpływa na ogólne wrażenie o firmie, co grozi tym, że goście wyjdą wcześniej lub już nie wrócą. Niedostatecznie wydajna wentylacja zwiększa również ryzyko rozprzestrzeniania się wirusów i bakterii, co stało się bardzo widoczne podczas pandemii COVID-19. Istnieje również kwestia tego, że osoby palące muszą wychodzić na zewnątrz, kiedy chcą zapalić, a często zabierają ze sobą innych do towarzystwa. Palenie na zewnątrz prowadzi również do zanieczyszczania wejść niedopałkami papierosów. Na szczęście wszystkim tym wyzwaniom można sprostać stosując skuteczne rozwiązania.

Loading...

Wyzwania

Z powodu niedostatecznej wentylacji tego typu zatłoczone obiekty często borykają się z problemami z jakością powietrza w pomieszczeniach. W wielu przypadkach problemy te mogą negatywnie wpłynąć na działalność firmy, dlatego kluczowe znaczenie ma zastosowanie odpowiedniego rozwiązania. Zapachy jedzenia, perfum lub innych osób negatywnie wpływają na ogólne wrażenie, jakie goście mają o obiekcie, co może prowadzić do tego, że już do niego nie wrócą. W kasynach niska jakość powietrza w pomieszczeniach może powodować zmęczenie ludzi, co z kolei zwiększa prawdopodobieństwo, że wyjdą wcześniej i wydadzą mniej pieniędzy w obiekcie. Podczas pandemii COVID-19 poważne konsekwencje słabej wentylacji stały się bardzo widoczne. Słaba wentylacja oznacza zwiększone ryzyko rozprzestrzeniania się bakterii i wirusów, zwłaszcza w zatłoczonych obiektach, takich jak hotele, kasyna czy restauracje. Do tego dochodzą oczywiście wyzwania, które wiążą się z paleniem. Zarówno wśród gości jak i pracowników prawie zawsze są osoby palące. Posiadanie niewygodnie zlokalizowanych obszarów dla palących wpływa na biznes na kilka sposobów. Pracownicy, którzy muszą robić niepotrzebnie długie przerwy na palenie z powodu konieczności dotarcia do wyznaczonego miejsca dla palących, obniżają produktywność. Goście, którzy muszą wyjść na zewnątrz, aby zapalić, najprawdopodobniej przyprowadzą inne osoby, aby dotrzymały im towarzystwa, co prowadzi do utraty przychodów w obiekcie z powodu mniejszej ilości pieniędzy wydanych w pomieszczeniu. Dodatkowo, gdy palą przed wejściem, zaśmiecają teren papierosami.

Loading...
Loading...

Rozwiązania

Istnieje kilka różnych rozwiązań tych problemów. Zalecamy stosowanie naszych oczyszczaczy powietrza, takich jak FS 30 Standard, do rozwiązywania ogólnych problemów z jakością powietrza. Jest to wydajny, kompaktowy i cichy oczyszczacz powietrza, co czyni go idealnym rozwiązaniem dla każdego publicznego środowiska wewnętrznego, które wymaga poprawy jakości powietrza, a jednocześnie chce utrzymać poziom dźwięku na minimalnym poziomie, aby nie zakłócać rozmów lub koncentracji. Aby sprostać wyzwaniom związanym z paleniem, zalecamy stosowanie naszych rozwiązań w postaci kabin dla palących SF 2000 X, SF 6000 X, SF Forum lub SF Slim, w zależności od specyficznych potrzeb obiektu. Wszystkie nasze kabiny dla palących są wyposażone w opatentowany ognioodporny system usuwania popiołu i niedopałków papierosów.

Czystsze i bezpieczniejsze środowisko

Bardziej wydajny personel

Cost efficient

Wyższe przychody – więcej
czasu na wydawanie
pieniędzy

Hassle-free installation and use

Bezproblemowa eksploatacja
rozwiązanie dostarczane
jako usługa

Różnica w jakości powietrza – The QleanAir Difference

Nasze rozwiązania dostarczane jako usługa są bezproblemowe w eksploatacji. Możemy dostosować rozwiązanie do konkretnych potrzeb, przeprowadzając pomiary i testy. Zapewniamy montaż, serwis, modernizacje, zgodność z aktualnie obowiązującymi przepisami oraz trwałość rozwiązania. Nasze urządzenia zapewniają wolność, którą niesie ze sobą czyste powietrze, a Klient może skupić się na zagadnieniach najbardziej istotnych z jego punktu widzenia.

Rekomendowane produkty

QleanAir FS 30 Standard

Ciche i wydajne oczyszczanie powietrza w pomieszczeniach do 100 m².

QleanAir SF Slim

Wydajne i kompletne rozwiązanie w dziedzinie palarni.

QleanAir SF 2000 X

Efektywnie wykorzystując przestrzeń kabina dla 1–2 osób palących o powierzchni zaledwie 1,2 m². Nadaje się do obiektów o ograniczonej przestrzeni.

QleanAir SF Forum

Duża kabina dla palących przeznaczona dla maksymalnie ośmiu palących do miejsc o dużym natężeniu ruchu.