Spring til indhold

Privatlivspolitik for forretningskontakter


Senest opdateret 11.05.2021

Problem areas

1. Indledning

Denne fortrolighedspolitik (“Politikken”) beskriver, hvordan QleanAir Scandinavia AB, CVR 556303-9162, med adressen Box 1178, 171 23 Solna, Sverige, (“vi”, “os” eller “vores”), behandler personoplysninger om vores forretningskontakter. Vi værner om din personlige integritet. Det er derfor vigtigt for os, at beskytte dine personoplysninger og sikre, at vores behandling af dine personoplysninger er korrekt og lovlig. Denne politik hjælper dig med at forstå, hvilke typer personoplysninger vi indsamler, opbevarer eller på anden vis håndterer, og hvordan de bruges, samt hvilke rettigheder du har som registreret person. Vores hjemmesider indeholder links til andre hjemmesider og sociale medier/netværksfunktioner. Når du åbner en tredjepartshjemmeside via sådanne links eller funktioner, gælder privatlivspolitikken for den pågældende hjemmeside i stedet for denne politik. Vi kan fra tid til anden have brug for at foretage opdateringer eller ændringer af denne politik. Hvis vi gør dette, vil vi informere dig herom på passende vis. Du kan altid finde den nyeste version af denne politik på vores hjemmesider. Vi beder dig om at læse denne politik omhyggeligt og gøre dig bekendt med dens indhold. Hvis du har spørgsmål, bedes du kontakte os på adresserne ovenfor eller på gdpr@qleanair.com.

2. Sådan indsamler vi dine personoplysninger

Vi indsamler dine personoplysninger, når du tilmelder dig nyhedsbreve eller på anden vis giver os dine personoplysninger, herunder hvis vi kommer i kontakt med dig personligt, eller hvis vi modtager dine personoplysninger fra tredjepart, f.eks. den virksomhed, du repræsenterer, eller vores partnere.

3. Sådan behandler vi dine personoplysninger

I dette afsnit beskriver vi, hvordan vi behandler dine personoplysninger, vores retslige grundlag for behandlingen, og hvor længe vi opbevarer oplysningerne.

3.1 Skabelse, vedligeholdelse og udvikling af potentielle forretningsforbindelser

Vi behandler personoplysninger for at skabe og derefter vedligeholde og udvikle forretningsforbindelser med potentielle kunder, partnere og andre forretningskontakter (herunder f.eks. konsulenter, potentielle investorer, forsknings- og udviklingskontakter og leverandører). Hvis du er eller repræsenterer en potentiel kunde, partner eller anden forretningskontakt, og vi kommer i kontakt med dig personligt (f.eks. på konferencer, messer, andre personlige møder eller på anden vis), via e-mail eller andre kommunikationsmidler eller gennem tredjeparter, kan vi behandle dine personoplysninger på følgende måde.

FormålBehandlingKategorier af personoplysninger
At kunne kontakte dig med det formål at skabe, vedligeholde og udvikle vores forretningsforbindelse med dig eller den virksomhed, du repræsenterer.Opbevaring af personoplysninger i vores forretningssystemer og back-up-systemer.Kommunikation med dig.NavnKontaktoplysninger (f.eks. e-mailadresse, telefonnummer, lokation og firmaadresse).Professionel rolle/titel.En kopi af dine identifikationsdokumenter, hvis dette kræves i henhold til gældende lovgivning.Oplysninger om den virksomhed, du repræsenterer.
Retsligt grundlag: Legitim interesse: Behandlingen er nødvendig for at opfylde vores legitime interesse i at skabe og derefter opretholde og udvikle et forretningsforhold til dig eller den virksomhed, du repræsenterer.
Opbevaringsperiode: Vi opbevarer dine personoplysninger i en periode på seks (6) måneder efter indsamlingen, medmindre der er etableret et forretningsforhold mellem os og dig eller den virksomhed, du repræsenterer, i denne periode, der betyder, at vi vil fortsætte vores behandling af dine personoplysninger i overensstemmelse med afsnit 3.2 nedenfor.

3.2 Opretholdelse og udvikling af eksisterende forretningsforbindelser

Vi behandler personoplysninger for at opretholde og udvikle forretningsforbindelser med eksisterende kunder, partnere og andre forretningskontakter (herunder f.eks. konsulenter, potentielle investorer, forsknings- og udviklingskontakter og leverandører). Hvis du er eller repræsenterer en kunde, partner eller en forretningskontakt, behandler vi dine personoplysninger på følgende måde.

FormålBehandlingKategorier af personoplysninger
At være i stand til at kontakte dig i din egenskab af repræsentant for vores kunde, partner eller anden forretningskontakt.At kunne levere vores tjenester, administrere ordrer, leverancer og fakturering.Opbevaring af personoplysninger, herunder kommunikation og dokumentation, i vores forretnings- og backup-systemer.Kommunikation med dig.NavnKontaktoplysninger (f.eks. e-mailadresse, telefonnummer, lokation og firmaadresse).Professionel rolle/titel.En kopi af dine identifikationsdokumenter, hvis dette kræves i henhold til gældende lovgivning.Oplysninger om den virksomhed, du repræsenterer.
Retsligt grundlag: Legitim interesse: Behandlingen er nødvendig for at opfylde vores legitime interesse i at skabe og derefter opretholde og udvikle et forretningsforhold til dig eller den virksomhed, du repræsenterer.
Opbevaringsperiode: Så længe det er nødvendigt til ovenstående formål og i den periode, vi har et løbende forretningsforhold med dig eller den virksomhed, du repræsenterer. Vi sletter eller anonymiserer dine data, når de ikke længere er nødvendige eller tilstrækkelige, for eksempel hvis vores forretningsforbindelse med dig eller den virksomhed, du repræsenterer, ophører. Dine personoplysninger kan desuden blive opbevaret af os til andre legitime formål såsom opfyldelse af vores juridiske forpligtelser eller udøvelse af retskrav, se afsnit 3.4 nedenfor.

3.3 Evaluering, udvikling og forbedring af vores hjemmesider

Hvis du besøger vores globale hjemmeside eller nationale hjemmesider, indsamler og behandler vi oplysninger genereret på baggrund af dit besøg for at analysere og producere statistiske oplysninger om vores webtrafik med henblik på at evaluere, udvikle og forbedre vores hjemmesider og webbaserede kommunikation.

FormålBehandlingKategorier af personoplysninger
At evaluere, udvikle og forbedre vores hjemmesider og webbaserede kommunikation.Analyse og udarbejdelse af statistik vedrørende vores webtrafik og brugen af vores hjemmesider.Browseroplysninger.IP-adresse.Tidszonen, hvorfra du besøgte vores hjemmeside.Andre data om hjemmesidetrafik.
Retsligt grundlag: Legitim interesse. Behandlingen er nødvendig for at opfylde vores legitime interesse i at evaluere, udvikle og forbedre vores hjemmesider og webbaserede kommunikation.
Opbevaringsperiode: Så længe det er nødvendigt til ovennævnte formål, dog ikke længere end for en periode på tre (3) måneder. I de fleste tilfælde konverteres de indsamlede personoplysninger til aggregerede data (anonymiserede data) inden for en kortere periode i forbindelse med vores produktion af statistiske oplysninger.

3.4 Overholdelse af juridiske forpligtelser eller fremsættelse af retskrav

Vi kan behandle dine personoplysninger for at overholde juridiske forpligtelser, der er fastsat i loven, eller andre juridiske vedtægter eller på baggrund af en beslutning ved en domstol eller anden myndighed for at overholde juridiske forpligtelser, vi er underlagt. Disse krav kan være relateret til spørgsmål som bogføring, skatteforvaltning eller hvidvasklovgivning. Vi kan desuden behandle dine personoplysninger, hvis behandlingen er nødvendig for etablering, udøvelse eller forsvar af vores retskrav.

3.5 Tilsending af nyhedsbreve og andre markedsføringsmeddelelser

Vi behandler dit navn og din e-mailadresse for at sende dig nyhedsbreve, hvis du har tilmeldt dig (registreret dig til) modtagelse af sådanne skrivelser. Du kan til enhver tid fravælge (afmelde) yderligere nyhedsbreve ved hjælp af linket ‘afmelding’, der indgår i alle skrivelser. Vores behandling af personoplysninger med det formål at sende dig nyhedsbreve er baseret på det udtrykkelige samtykke, du giver, når du tilmelder dig vores nyhedsbrev og markedsføringsmeddelelser. Vi opbevarer dine data til dette formål, så længe du abonnerer på vores nyhedsbreve. Hvis du fravælger (afmelder) yderligere meddelelser fra os, sletter vi dine personoplysninger, medmindre de er nødvendige til andre formål, der er omfattet af denne politik (bemærk, at vi vil fortsætte med at behandle din e-mailadresse for at kunne markere den som blokeret for yderligere meddelelser fra os).

4. Sådan deler vi dine personoplysninger

De personoplysninger, vi indsamler, deles med følgende typer tredjeparter:

 1. Intern overførsel: Alle oplysninger, vi har om dig, kan overføres eller videregives inden for vores koncern. Dette kan ske for at opfylde vores legitime interesse i effektivt at kunne drive og forbedre vores forretning. Hvis vi deler dine personoplysninger internt i koncernen, vil vi sikre, at dine oplysninger stadig behandles i overensstemmelse med tilsvarende betingelser i denne politik.
 2. Leverandører og andre samarbejdspartnere: Vi kan bruge tredjeparter til at administrere visse aspekter af vores forretningsaktiviteter, herunder behandling eller håndtering af personoplysninger til formål, der er beskrevet i denne politik. Vi kan dele dine personoplysninger med disse tredjeparter med henblik på salg, produktion, logistik, installation, vedligeholdelse, regnskab, finansielle tjenesteydelser, IT-systemer og andre administrative funktioner såsom markedsføring og kommunikationstjenester. Når vi bruger sådanne tjenesteudbydere eller samarbejder med andre tredjeparter, indgår vi typisk databehandleraftaler eller træffer andre relevante foranstaltninger for at sikre, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med denne politik.
 3. Myndigheder: Vi kan dele dine personoplysninger med offentlige myndigheder såsom politiet eller skattemyndighederne, når dette er påkrævet i henhold til gældende lovgivning eller bestemmelser eller for at udøve eller forsvare retskrav under en retssag.
 4. Salg eller overdragelse af virksomhed eller aktiver: Alle oplysninger, vi har om dig, kan blive overført eller videregivet til en køber eller potentiel køber i tilfælde af salg, overdragelse eller anden overførsel af hele eller en del af vores forretning eller aktiver. Hvis en sådan overførsel sker, vil vi gøre en rimelig indsats for at sikre, at den erhvervende part bruger dine oplysninger på en måde, der er i overensstemmelse med denne politik.

5. Hvor behandlingen af dine personlige oplysninger finder sted

Vi kan behandle dine personoplysninger i et land uden for EU/EØS. Desuden kan vi overføre dine personoplysninger såsom navn og kontaktoplysninger til leverandører og andre forretningspartnere, som enten selv eller gennem underleverandører befinder sig i eller har forretningsaktiviteter i et land uden for EU eller EØS. Hvis en sådan behandling og overdragelse finder sted, vil den blive foretaget i overensstemmelse med gældende databeskyttelseslovgivning – f.eks. ved at sikre, at det land, hvor modtageren befinder sig, efter Europa-Kommissionens vurdering sikrer et passende databeskyttelsesniveau, eller ved brug af standardkontraktbestemmelser udstedt af Europa-Kommissionen, som sikrer passende foranstaltninger til beskyttelse af dine rettigheder og friheder. Du kan få adgang til en liste over de lande, Europa-Kommissionen har besluttet at anerkende som ydende et passende databeskyttelsesniveau, på http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/adequacy/index_en.htm. Du kan få adgang til Europa-Kommissionens standardkontraktbestemmelser på http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A32010D0087.

6. Sikkerhedsforanstaltninger

Vi har truffet en række sikkerhedsforanstaltninger for at garantere sikkerheden af de personoplysninger, vi opbevarer. For eksempel er adgangen til områder, hvor personoplysninger opbevares, begrænset til de af vores medarbejdere og tjenesteudbydere, der har brug for dem i udførelsen af deres opgaver, og som er informeret om vigtigheden af at opretholde sikkerheden og fortroligheden af de personoplysninger, vi opbevarer. Vi opretholder passende sikkerhedsforanstaltninger og sikkerhedsstandarder for at beskytte dine personoplysninger mod uautoriseret adgang, offentliggørelse eller misbrug. Vi overvåger desuden vores systemer for at identificere sårbarheder med henblik på at beskytte dine personoplysninger.

7. Dine rettigheder

7.1 Indledning

I dette afsnit beskriver vi dine rettigheder som den registrerede i henhold til gældende databeskyttelseslovgivning. Du er velkommen til at sende os en e-mail på gdpr@qleanair.com for at udøve dine rettigheder, eller hvis du har spørgsmål eller kommentarer vedrørende vores behandling af dine personoplysninger eller denne politik. Vi vil svare inden for en rimelig periode, når vi har bekræftet din identitet.

7.2 Ret til adgang og berigtigelse

Du har ret til at få oplyst, hvilke af dine personoplysninger vi behandler, og til at få adgang til sådanne personoplysninger. Du har desuden ret til berigtigelse af de personoplysninger, vi behandler om dig, hvis de er forkerte eller ufuldstændige i forhold til det formål, dine personoplysninger behandles til.

7.3 Ret til sletning

Du har ret til at kræve, at vi sletter dine personoplysninger uden unødig forsinkelse, hvis:

 1. De personlige oplysningerne er ikke længere nødvendige i forhold til de formål, hvortil de blev indsamlet eller på anden vis behandlet.
 2. Du trækker det samtykke tilbage, behandlingen er baseret på (hvis relevant), og der ikke foreligger anden juridisk grund til behandlingen.
 3. Du gør indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger, og vi ingen legitime grunde har til behandlingen, der tilsidesætter dine rettigheder.
 4. De behandlede personlige oplysninger behandles ulovligt.
 5. De behandlede personlige oplysninger skal slettes for at overholde en eller flere juridiske forpligtelser.

Vi kan afvise din anmodning, hvis vi er forhindret i at slette dine personoplysninger grundet krav i gældende love og bestemmelser (f.eks. i henhold til regnskabs- og skattelovgivning), eller hvis de er nødvendige for etablering, udøvelse eller forsvar af retskrav. Hvis vi forhindres i at imødekomme din anmodning om at slette dine personoplysninger, vil vi i stedet begrænse vores fortsatte behandling af dine personoplysninger i det omfang, det er muligt for os at gøre det.

7.4 Ret til begrænsning

Du har ret til at kræve, at vi begrænser behandlingen af dine personoplysninger, hvis:

 1. Du bestrider nøjagtigheden af dine personoplysninger med en frist, der gør det muligt for os at kontrollere nøjagtigheden af sådanne data.
 2. Behandlingen er ulovlig, og du modsætter dig sletning af personoplysningerne og i stedet anmoder om begrænsning.
 3. De personlige oplysninger ikke længere er nødvendige med henblik på behandlingen, men er nødvendige for dig med henblik på etablering, udøvelse eller forsvar af retskrav.
 4. Du har gjort indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger, indtil bekræftelse af, hvorvidt vores legitime grunde til behandlingen tilsidesætter dine interesser, rettigheder og friheder, er opnået.

Hvis dine personoplysninger er blevet begrænset i overensstemmelse med dette afsnit, kan de, med undtagelse af opbevaring, kun behandles med henblik på etablering, udøvelse eller forsvar af retskrav eller til beskyttelse af en tredjeparts rettigheder eller af hensyn til vigtige offentlige interesser i henhold til EU-lovgivningen eller EU-medlemsstaternes lovgivning.

7.5 Ret til at gøre indsigelse

Du har en generel ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger, når denne er baseret på vores legitime interesse. Hvis du gør indsigelse, og vi mener, at vi stadig har ret til at behandle dine personoplysninger, skal vi påvise tvingende legitime grunde til behandlingen, der tilsidesætter dine interesser, rettigheder og friheder, eller henvise til etableringen, udøvelsen eller forsvaret af retskrav.

7.6 Ret til dataportabilitet

Hvis dine personoplysninger er blevet leveret af dig, og vores behandling af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke eller på udførelsen af en kontrakt med dig, har du ret til at modtage disse personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format, forudsat at de ønskede personoplysninger vedrører dig selv, og vores behandling af dine personoplysninger udføres automatisk (personoplysninger, som vi kun behandler manuelt, er således ikke omfattet af denne ret). Under sådanne omstændigheder har du også ret til at overføre dine personoplysninger til en anden part uden hindring fra vores side. Hvor det er teknisk muligt, har du også ret til at kræve, at dine personoplysninger overføres direkte fra os til en anden dataansvarlig.

7.7 Ret til at trække samtykke tilbage

Dine personoplysninger vil ikke blive behandlet med henblik på direkte markedsføring, hvis du modsætter dig en sådan behandling. Bemærk, at lovligheden af enhver behandling baseret på dit samtykke før samtykkets tilbagetrækning ikke påvirkes af tilbagetrækningen.

7.8 Ret til at klage

Du kan til enhver tid indgive en klage til tilsynsmyndigheden, hvis du mener, at vores behandling udføres i strid med gældende databeskyttelseslovgivning. Bemærk venligst, at du også altid er velkommen til at kontakte os i sådanne tilfælde.

8. Brugen af cookies

Vi bruger cookies på vores hjemmesider til at forbedre din hjemmesideoplevelse og til at forbedre vores hjemmesider og tjenester. Du har mulighed for at ændre indstillingerne for brug af cookies i din browser. Du har for eksempel mulighed for at justere dine indstillinger for at blokere alle cookies eller slette dem, når du lukker din webbrowser. Du kan finde flere oplysninger om, hvordan vi bruger cookies, i vores cookiepolitik.