Siirry sisältöön

Karoliininen yliopistosairaala tekee uusia ratkaisuja henkilöstön suojaamiseksi koronavirukselta

Ensimmäisen koronapandemian puhjetessa aloitettiin tiivis yhteistyö Karoliinisen yliopistollisen sairaalan kanssa Solnassa ja Huddingessa. QleanAir Scandinavia on sittemmin toimittanut yli yhdeksänkymmentä ilmanpuhdistinta suojatakseen tehohoitoyksiköiden henkilökuntaa koronavirukselta ja täydentääkseen henkilönsuojaimia ja ilmanvaihtoa.

Karoliininen yliopistosairaala on yksi Euroopan parhaista hoitolaitoksista, ja yhdessä Karoliinisen instituutin kanssa se johtaa lääketieteellisten läpimurtojen kehittämistä. Koronapandemian puhkeamisen aikana paine oli suuri Tukholman alueen Karoliinisen sairaalan teho-osastoilla. Tilapäisiä teho-osastoja järjestettiin suuriin huoneisiin, joihin mahtui monta covid-19-potilasta. Henkilökuntaa suojattiin virukselta ensisijaisesti henkilönsuojaimilla ja ilmanvaihdolla, joka loi huoneeseen alipaineen. Suurivirtaushapella hoidettujen potilaiden läheisyydessä virus kuitenkin leviää ilmassa, mikä vaarantaa henkilökunnan.

Teho-osaston ilman puhdistaminen

Virusmäärän vähentämiseksi ja turvallisemman työskentely-ympäristön luomiseksi lähetettiin tarjouspyyntö ilmanpuhdistimista. Karoliininen sairaala tarvitsee ilmanpuhdistimia, joissa on sertifioitu HEPA 14 -suodatin, suuri ilmavirtauskapasiteetti ja hiljainen toiminta. QleanAir Scandinavian tarjous valittiin, koska tuotteemme täyttivät korkeat vaatimukset ja niiden toimitusaika oli lyhyt. Parin viikon aikana toimitettiin yhteensä 63 HEPA 14 -suodattimella varustettua FS 70 -yksikköä, jotka sijoitettiin neljälle eri teho-osastolle Karoliinisessa sairaalassa Solnassa ja Huddingessa. FS 70 -yksiköitä asennettaessa mitattiin ilmaa sen selvittämiseksi, missä määrin ne pystyvät vähentämään hiukkaspitoisuuksia. Tulokset osoittavat dramaattista vähenemistä.

”Me QleanAirilla olemme ylpeitä siitä, että voimme olla mukana luomassa turvallisempia ja varmempia työympäristöjä asiakkaillemme pandemian vakavimmin koettelemilla segmenteillä, kuten sairaaloiden tehohoitoyksiköissä.”

– Christina Lindstedt, QleanAir Scandinavian toimitusjohtaja

Seuraava vaihe – päivystyspoliklinikat ja odotushuoneet

Kun ensimmäinen aalto oli ohi, QleanAir asensi ilmanpuhdistimia odotushuoneisiin ja lasten päivystyspoliklinikoille. Ennen ja jälkeen -tutkimuksen tulokset osoittivat jälleen kerran hiukkasten määrän vähentyneen huomattavasti. Henkilökunta oli erittäin tyytyväinen tulokseen ja tunsi muutoksen ilmanlaadussa – raikkaampi, puhtaampi ja miellyttävämpi ilma.

Tärkeä väline henkilöstön ja potilaiden suojelemiseksi

Koronapandemian toisen aallon aikana teho-osaston käyttöaste nousi jälleen korkeaksi Covid-19-potilaiden takia. Ilmanpuhdistimia on tilattu 29 kappaleetta lisää, sekä FS 70 HEPA -laitteita että hiljattain julkaistuja FS 30 HEPA -laitteita. Koronapandemian myötä Karoliininen yliopistosairaala on saanut uutta tietoa ilmanlaadun merkityksestä. He käyttävät jatkossakin vapaasti seisovia ilmanpuhdistimia henkilönsuojaimien ja ilmanvaihdon lisäksi suojellakseen työntekijöitä viruksilta, bakteereilta ja muilta vaarallisilta hiukkasilta ilmassa.

FS 30 HEPA ja FS 70 HEPA ovat saavuttaneet kolmansien osapuolten testeissä 99,9993 % ja 99,9996 % suodatustehon. Näin ollen tilassa kiertää vain puhdistettua ilmaa, minkä ansiosta nämä tuotteet ovat omaa luokkaansa markkinoilla olevista laitteista.

Aiheeseen liittyvät tuotteet

Aiheeseen liittyvät sovellusalueet

Aiheeseen liittyvä materiaali

Share This Story, Choose Your Platform!