Spring til indhold

Tilbage på arbejdet – fem trin til at skabe en sikker arbejdsplads

Efter mere end et år med fjernarbejde på grund af COVID-19-pandemien er vi endelig begyndt at bevæge os forbi den tredje bølge. Takket være vaccinen er håbet om at vende tilbage til arbejdspladsen og et mere normalt liv til efteråret stadig i live. Det er dog vigtigt at planlægge en sikker tilbagevenden til kontoret med medarbejdernes helbred i fokus, da smittespredning stadig er et problem. QleanAir har samlet fem trin, arbejdsgivere kan følge for at sikre et sundt indeklima.

I begyndelsen af pandemien vidste man ikke, hvordan COVID-19 spreder sig. Senere har vi lært, at den næsten udelukkende overføres via smitsomme dråber og aerosoler. Dråberne undgås ved, at folk holder en afstand på 1-2 meter fra hinanden. Aerosoler kan derimod blive i luften i timevis og fylde et helt rum. Det er derfor vigtigt at sikre luftkvaliteten på arbejdspladsen. Faktisk er det en god idé at overvåge luftkvaliteten indendørs uanset pandemien, da indeluft kan være op til 50 gange mere forurenet end udeluft. Luftforurenende stoffer som udstødningsgasser og pollen, kemikalier fra tæpper, partikler fra IT-udstyr og rengøringsmidler samt fra dyr og mennesker ophobes indendørs. Selvom der er et moderne ventilationssystem, er dettes funktion primært at øge iltniveauet og luftcirkulationen snarere end at rense indeluften for forurenende stoffer, der dannes indendørs.

Fem trin til at skabe en sikker og sund arbejdsplads

1. Analysér dine lokaler Der er mange elementer, der skal tages i betragtning, når du foretager en kvalitetsanalyse af indeluften – f.eks. hvor mange mennesker, der normalt kommer og går i løbet af dagen, hvilke aktiviteter der udføres på arbejdspladsen, og hvilket ventilationssystem der er på plads. Lav en opgørelse over luftkvaliteten på arbejdspladsen for at finde de bedst mulige løsninger til et sikkert og sundt indeklima for din organisation. Og glem ikke at måle effekten over tid. 2. Hold afstand Det vil fortsat være vigtigt at holde afstand til hinanden for at modvirke spredningen af virussen. Arbejdsgiverne bør derfor inddrage dette i deres strategi for sikker indeluft på arbejdspladsen og gennemgå de daglige rutiner på arbejdspladsen. At sprede sig i lokalerne og minimere antallet af mennesker på samme sted er enkle foranstaltninger til at opretholde en god luftkvalitet og skabe en følelse af sikkerhed for alle. 3. Ventilér korrekt For at sikre et sundt indeklima, bør hver arbejdsplads have et ventilationssystem, der er tilpasset arbejdspladsens specifikke behov. WHO, ECDC og andre organisationer anbefaler, at ventilationen tændes to timer før arbejdsdagens begyndelse og slukkes to timer efter, at den sidste person har forladt kontoret, for at sikre, at luften bliver ordentligt ventileret. Hvis der mangler et ventilationssystem eller dette er utilstrækkeligt, bør du undersøge mulighederne for at installere et eller øge kapaciteten af det eksisterende system. I mellemtiden er det vigtigt at få frisk luft ind ofte ved at åbne vinduerne, hvis det er muligt. 4. Rens luften Fritstående luftrensere er nyttige redskaber til at skabe en sundere luftkvalitet. En luftrenser med HEPA 14-filter hjælper med at reducere niveauet af farlige partikler i luften som f.eks. virus, bakterier, kemikalier og forbrændingspartikler. Derudover øger luftrensere luftcirkulationen i rummet. Sammen med de andre foranstaltninger kan luftrensere reducere spredningen af infektioner på arbejdspladsen. Det er også vigtigt at sikre, at du vælger en løsning, der er skræddersyet til dine specifikke behov med den rette teknologi, det rette filter, tilstrækkelig kapacitet og den rette placering i rummet. 5. Planlæg langsigtet Udfordringerne med hensyn til kvaliteten af indeluft er kommet for at blive. Det er derfor vigtigt at finde langsigtede løsninger, der er effektive over tid. Få professionel hjælp fra en ekspert, der kan måle luftkvaliteten på din arbejdsplads og fastlægge en langsigtet strategi for din indeluft baseret på dine specifikke behov. Med en skræddersyet, holdbar teknisk løsning og en serviceaftale med løbende vedligeholdelse, der garanterer luftkvaliteten over tid.

QleanAir hjælper arbejdsgivere med at skabe et sundt indeklima

Med omfattende erfaring inden for luftrensning hjælper QleanAir Scandinavia organisationer med at skabe sikre indeklimaer. Dette gælder ikke kun under den aktuelle pandemi, men også derefter, da medarbejdernes krav til kvaliteten af indeluft sandsynligvis vil stige. Som følge heraf lancerede QleanAir i efteråret 2020 en ny luftrenser til kontorer, skoler, plejecentre og andre offentlige miljøer, som er udviklet i tæt samarbejde med Karolinska Universitetshospital.

Garanteret luftkvalitet over tid

QleanAir Scandinavia tilbyder flere forskellige luftrensningsløsninger, der passer til forskellige typer industrier og miljøer. QleanAir Scandinavias produkter tilbydes gennem en leje- eller købsmodel med et servicetilbud, der bl.a. inkluderer garanteret luftkvalitet over tid og en Lifetime Performance Guarantee. Transmission of COVID-19 (europa.eu) European Union, ECA report no. 23, Ventilation, Good Indoor Air Quality and Rational Use of Energy.

Relaterede produkter

Relaterede anvendelsesområder

Relateret materiale

Share This Story, Choose Your Platform!