Przejdź do treści

Powrót do pracy – pięć etapów tworzenia bezpiecznego stanowiska pracy

Po ponad roku pracy zdalnej w związku z pandemią COVID-19 zaczynamy wreszcie wychodzić z jej trzeciej fali. Dzięki szczepionce żywimy nadzieję, że jesienią wrócimy do pracy i bardziej normalnego trybu życia. Jednak ważną kwestią jest zaplanowanie bezpiecznego powrotu do biura ze szczególnym uwzględnieniem zdrowia pracowników, ponieważ wirus nadal się rozprzestrzenia. Firma QleanAir opracowała pięcioetapowy schemat postępowania pracodawców, który ma na celu zapewnienie wewnątrz pomieszczeń środowiska pozbawionego czynników chorobotwórczych.

Na początku pandemii sposób rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19 był nieznany. Później dowiedzieliśmy się, że jest on niemal wyłącznie przenoszony drogą kropelkową i aerozolową. Aby uniknąć zakażenia drogą kropelkową, należy zachować dystans wynoszący ok. 1 do 2 m od innych osób. Natomiast aerozole mogą unosić się w powietrzu przez wiele godzin, wypełniając całe pomieszczenie. Stąd też zapewnienie wysokiego poziomu jakości powietrza na stanowisku pracy stanowi tak istotną kwestię. De facto dobrym pomysłem jest monitorowanie jakości powietrza wewnątrz pomieszczeń niezależnie od stanu pandemii, ponieważ może być ono nawet 50 razy silniej zanieczyszczone niż powietrze na zewnątrz. Wewnątrz pomieszczeń powietrze może być zanieczyszczone m.in. przez spaliny i pyłki, chemikalia pochodzące z dywanów, jak również cząsteczki stałe pochodzące z urządzeń IT, detergentów, zwierząt i ludzi. Jeśli istnieje nowoczesny system wentylacji, to głównym celem jego zastosowania jest zwiększenie stężenia tlenu i intensyfikacja cyrkulacji powietrza, a nie oczyszczanie powietrza z zanieczyszczeń powstających wewnątrz pomieszczeń.

Pięć etapów tworzenia bezpiecznego stanowiska pracy, pozbawionego czynników chorobotwórczych

1. Analiza stanu obiektów Istnieje wiele elementów, które należy wziąć pod uwagę podczas analizy jakości powietrza w pomieszczeniach, m.in. liczbę osób przychodzących i wychodzących w ciągu dnia oraz rodzaj czynności wykonywanych na stanowisku pracy i stosowanego systemu wentylacji. Aby znaleźć optymalne rozwiązania bezpiecznego i zdrowego środowiska wewnątrz pomieszczeń danego obiektu, należy wykonać analizę jakości powietrza w miejscu pracy. Nie można też zapomnieć o ciągłym monitorowaniu czynników wpływających na jego stan. 2. Zachowywanie dystansu Zachowywanie dystansu społecznego jest nadal niezbędne w celu przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa. Stąd też pracodawcy powinni uwzględnić tę kwestię w strategii na rzecz bezpiecznego powietrza na stanowisku pracy i dokonać przeglądu codziennych, rutynowych czynności. Rozproszenie personelu na terenie obiektu i zredukowanie liczby osób przebywających w jednym miejscu do minimum to proste środki pozwalające utrzymać należytą jakość powietrza i stworzyć u każdej z nich poczucie bezpieczeństwa. 3. Właściwa wentylacja Aby zapewnić zdrowe środowisko wewnątrz pomieszczeń, każde stanowisko pracy należy wyposażyć w system wentylacji dostosowany do jego wymogów. Celem zapewnienia należytej wentylacji otoczenia WHO, ECDC i inne organizacje zalecają włączanie systemów wentylacji na dwie godziny przed rozpoczęciem dnia pracy i wyłączanie ich dopiero dwie godziny po opuszczeniu biura przez ostatniego pracownika. Jeśli nie ma systemu wentylacji lub jego wydajność jest niedostateczna, należy zbadać możliwości zainstalowania nowego systemu lub zwiększenia wydajności istniejącego. W międzyczasie należy często doprowadzać świeże powietrze do pomieszczeń, w miarę możliwości otwierając okna. 4. Oczyszczanie powietrza Wolnostojące oczyszczacze powietrza to przydatne rozwiązanie podnoszące jakość powietrza i higienę. Oczyszczacz powietrza wyposażony w filtry HEPA 14 obniża poziom stężenia niebezpiecznych cząstek w powietrzu, m.in. wirusów, bakterii, chemikaliów i stałych produktów spalania. Ponadto oczyszczacze powietrza przyczyniają się do intensyfikacji cyrkulacji powietrza wewnątrz pomieszczenia. Wraz z innymi środkami ochrony personelu oczyszczacze powietrza mogą ograniczać rozprzestrzenianie się infekcji w miejscach pracy. Istotną kwestią jest również wybór rozwiązania dostosowanego do konkretnych potrzeb, bazującego na odpowiedniej technologii, posiadającego właściwy filtr, wystarczającą wydajność i prawidłowo usytuowanego wewnątrz pomieszczenia. 5. Długoterminowe planowanie Wyzwania związane z jakością powietrza wewnątrz pomieszczeń pozostaną z nami na zawsze. Dlatego istotną kwestią jest znalezienie rozwiązań skutecznych w dłuższej perspektywie czasowej. Należy korzystać z profesjonalnego wsparcia eksperta, który może zmierzyć jakość powietrza w miejscu pracy i zdefiniować długoterminową strategię kontroli jakości powietrza wewnątrz pomieszczeń, dostosowaną do konkretnych potrzeb klienta. Zastosowanie elastycznego, trwałego rozwiązania technicznego i zawarcie umowy serwisowej przewidującej bieżącą konserwację urządzeń przez producenta gwarantuje należytą jakość powietrza przez długi czas.

Firma QleanAir wspiera pracodawców na polu tworzenia zdrowego środowiska wewnątrz pomieszczeń

Firma QleanAir Scandinavia wykorzystuje bogate doświadczenie w dziedzinie oczyszczania powietrza i wspiera organizacji w sferze tworzenia zdrowego środowiska wewnątrz pomieszczeń. Dotyczy to nie tylko aktualnej pandemii, lecz również okresu późniejszego, ponieważ wymagania pracowników dotyczące jakości powietrza wewnątrz pomieszczeń prawdopodobnie wzrosną. W związku z tym jesienią 2020 r. firma QleanAir wprowadziła na rynek nowy oczyszczacz powietrza przeznaczony do biur, szkół, placówek opiekuńczych i innych obiektów użyteczności publicznej, opracowany w ścisłej współpracy ze Szpitalem Uniwersyteckim Karolinska.

Gwarancja powietrza jakość w czasie

Firma QleanAir Scandinavia oferuje szereg rozwiązań w zakresie oczyszczania powietrza, odpowiednich do stosowania w różnych sektorach i środowiskach. Produkty firmy QleanAir Scandinavia oferowane są na zasadzie wynajmu lub zakupu wraz z ofertą usług obejmującą gwarancję jakości powietrza w czasie oraz dożywotnią gwarancję wydajności (Lifetime Performance Guarantee). Transmisja wirusa COVID-19 (europa.eu) Unia Europejska, sprawozdanie ETO nr 23, Wentylacja, dobra jakość powietrza w pomieszczeniach i racjonalne wykorzystanie energii.

Powiązane produkty

Powiązane obszary zastosowania

Powiązane materiały

Share This Story, Choose Your Platform!