MedTech

Lääketieteellisen teknologian organisaatiot kamppailevat usein useiden erityyppisten ilmanlaatuun liittyvien haasteiden kanssa. Jos prosessien hoitamiseen ei ole asianmukaista ympäristöä, tuotekontaminaatioriski ja henkilökunnan altistumisriski vaarallisille hiukkasille kasvavat molemmat merkittävästi. Siksi on tärkeää, että prosessiympäristöt täyttävät alan korkeimmat standardit ja ovat kaikkien oikeudellisten vaatimusten mukaisia. Puhdastilaratkaisumme varmistavat, että prosessisi tapahtuu turvallisessa ja tarkasti seuratussa ympäristössä minimoiden tuotteiden kontaminaatioriskin ja henkilökunnan terveysongelmat.

Loading...

Haasteet

Lääketieteellisen teknologian yritykset kohtaavat useita liiketoimintakriittisiä haasteita. Ilman asianmukaista steriiliä ympäristöä tuotettavat tuotteet saattavat olla ristikontaminoituneita. Tästä puolestaan seuraa viallisia tuotteita ja prosessien viivästymisiä, mikä vaikuttaa liiketoimintaan kielteisesti pitkällä aikavälillä. Ympäristöjen on noudatettava myös tiukkoja oikeudellisia vaatimuksia. Onneksi kaikki nämä haasteet voidaan ratkaista puhdastilaratkaisullamme.

Loading...
Loading...

Ratkaisut

Näiden haasteiden ratkaisemiseksi suosittelemme vapaasti seisovaa huone huoneessa -QleanSpace-puhdastilaratkaisuamme, joka voidaan asentaa useimpiin ympäristöihin. QleanSpace räätälöidään vastaamaan tarpeitasi ISO-, USP-, GMP- tai FDA cGMP -luokituksen, huoneen koon tai muiden vaatimusten suhteen. Se käyttää itsenäisiä HEPA 14 -puhallinsuodatinyksiköitä ja ilmalukkoja yli- tai alipaineen tuottamiseen ja hallitun ympäristön luomiseen. Helposti puhdistettavat materiaalit, jatkuva valvonta, ennaltaehkäisevä huolto auttavat ylläpitämään haluamaasi puhdastilaluokitusta. Vaivaton puhdastilaratkaisu sisältää konsultoinnin, suunnittelun, asennuksen ja toimintatakuun. Vapaasti seisovat FS 30 HEPA- ja FS 70 HEPA -ilmanpuhdistimet luovat lähes puhdastilatasoisen ympäristön, kun puhdastilan rakentaminen ei ole mahdollista. Niitä voidaan käyttää myös puhdistamaan ilmaa puhdastilan ulkopuolella sen suorituskyvyn parantamiseksi entisestään.

Turvallisempi ympäristö

Tehokkaampi tuotanto

Varmistettu tuotteiden laatu

Hassle-free installation and use

Palveluna toimitettava
vaivaton ratkaisu

The QleanAir Difference

Toimitamme ratkaisumme vaivattomasti palveluna. Räätälöimme ratkaisun tarpeidesi mukaan suorittamalla mittauksia ja testauksia. Me huolehdimme asennuksesta, huollosta ja päivityksistä, varmistamme säännösten noudattamisen ja varmistamme, että ratkaisu on tulevaisuuden kannalta kestävä. The freedom of clean air – me huolehdimme ilmanlaadusta ja sinä voit keskittyä muihin tärkeisiin asioihin.

Suositellut tuotteet

QleanAir FS 70 HEPA

Markkinoiden monipuolisin HEPA-ilmanpuhdistin.

QleanAir QleanSpace cleanroom
QleanAir QleanSpace cleanroom

QleanAir QleanSpace ISO

Vaivaton vapaasti seisova puhdastilaratkaisu.

QleanAir QleanSpace cleanroom
QleanAir QleanSpace cleanroom

QleanAirQleanSpace USP

Aina vaatimusten mukaiset farmaseuttiset puhdastilat​

QleanAir QleanSpace cleanroom
QleanAir QleanSpace cleanroom

QleanAir QleanSpace GMP

Luotettava puhdastilaratkaisu ja jatkuva valvonta​.