Technologia medyczna

Organizacje działające w branży technologii medycznych często zmagają się z kilkoma różnymi rodzajami wyzwań związanych z jakością powietrza. Bez odpowiedniego środowiska do obsługi procesów znacznie wzrasta ryzyko zanieczyszczenia produktu, a także ryzyko narażenia pracowników na kontakt z niebezpiecznymi cząsteczkami. Dlatego tak ważne jest, aby środowisko, w którym odbywają się różne procesy, spełniało najwyższe standardy branżowe i było zgodne ze wszelkimi wymogami prawnymi. Nasze rozwiązania w zakresie pomieszczeń czystych zapewniają, że procesy przebiegają w bezpiecznym i ściśle monitorowanym środowisku, minimalizując ryzyko skażenia produktu i problemy zdrowotne personelu.

Loading...

Wyzwania

Jeśli chodzi o branżę technologii medycznej, istnieje kilka kluczowych wyzwań, przed którymi stoją firmy. Bez odpowiedniego, sterylnego środowiska, wytwarzane produkty mogą ulec zanieczyszczeniu krzyżowemu. To z kolei powoduje wadliwość produktów, a także opóźnienia produkcji i procesów, co w dłuższej perspektywie negatywnie wpływa na działalność firmy. Istnieją również surowe wymogi prawne, które środowisko musi spełnić. Na szczęście wszystkim tym wyzwaniom można sprostać, stosując nasze pomieszczenia czyste.

Loading...
Loading...

Rozwiązania

Aby sprostać tym wyzwaniom, polecamy nasze wolnostojące rozwiązanie do pomieszczeń czystych typu „pomieszczenie w pomieszczeniu” – QleanSpace, które można zainstalować w większości środowisk. Model QleanSpace zostanie dostosowany do konkretnych potrzeb klienta w zakresie klasyfikacji ISO, USP, GMP lub FDA cGMP, wielkości pomieszczenia lub innych wymagań. Wykorzystuje on niezależne filtry wentylatorów HEPA 14 i śluzy powietrzne, aby wytworzyć nadciśnienie lub podciśnienie i stworzyć kontrolowane środowisko. Łatwe w czyszczeniu materiały, ciągły monitoring, serwis zapobiegawczy przyczyniają się do utrzymania pożądanej klasyfikacji pomieszczeń czystych. W ramach bezproblemowego rozwiązania do pomieszczeń czystych zapewniamy konsultacje, projekt, instalację i gwarancję funkcjonalności. Nasze wolnostojące oczyszczacze powietrza FS 30 HEPA i FS 70 HEPA tworzą warunki zbliżone do uzyskiwanych za pomocą stacjonarnych pomieszczeń czystych, gdy zastosowanie takiego rozwiązania nie jest możliwe. Pomagają również w oczyszczaniu powietrza na zewnątrz pomieszczenia czystego, aby jeszcze bardziej poprawić jego wydajność.

Bezpieczniejsze środowisko

Bardziej efektywna produkcja

Zapewniona jakości produktu

Hassle-free installation and use

Bezproblemowa instalacja
i użytkowanie

Różnica w jakości powietrza – The QleanAir Difference

Nasze rozwiązania dostarczane jako usługa są bezproblemowe w eksploatacji. Możemy dostosować rozwiązanie do konkretnych potrzeb, przeprowadzając pomiary i testy. Zapewniamy montaż, serwis, modernizacje, zgodność z aktualnie obowiązującymi przepisami oraz trwałość rozwiązania. Nasze urządzenia zapewniają wolność, którą niesie ze sobą czyste powietrze, a Klient może skupić się na zagadnieniach najbardziej istotnych z jego punktu widzenia.

Rekomendowane produkty

QleanAir FS 70 HEPA

Najbardziej wszechstronny oczyszczacz powietrza HEPA na rynku.

QleanAir QleanSpace cleanroom
QleanAir QleanSpace cleanroom

QleanAir QleanSpace ISO

Bezproblemowe wolnostojące rozwiązanie do pomieszczeń czystych.

QleanAir QleanSpace cleanroom
QleanAir QleanSpace cleanroom

QleanAirQleanSpace USP

Pomieszczenia czyste dla farmacji spełniające wymogi ciągłości.

QleanAir QleanSpace cleanroom
QleanAir QleanSpace cleanroom

QleanAir QleanSpace GMP

Godne zaufania rozwiązanie do pomieszczeń czystych z ciągłym monitorowaniem sterylnych środowisk.