Przejdź do treści

Rozwiązania / Obszary zastosowań

Technologia medyczna


Organizacje działające w branży technologii medycznych często zmagają się z kilkoma różnymi rodzajami wyzwań związanych z jakością powietrza. Bez odpowiedniego środowiska do obsługi procesów znacznie wzrasta ryzyko zanieczyszczenia produktu, a także ryzyko narażenia pracowników na kontakt z niebezpiecznymi cząsteczkami. Dlatego tak ważne jest, aby środowisko, w którym odbywają się różne procesy, spełniało najwyższe standardy branżowe i było zgodne ze wszelkimi wymogami prawnymi. Nasze rozwiązania w zakresie pomieszczeń czystych zapewniają, że procesy przebiegają w bezpiecznym i ściśle monitorowanym środowisku, minimalizując ryzyko skażenia produktu i problemy zdrowotne personelu.

Rozwiązania

Aby sprostać tym wyzwaniom, polecamy nasze wolnostojące rozwiązanie do pomieszczeń czystych typu „pomieszczenie w pomieszczeniu” – QleanSpace, które można zainstalować w większości środowisk. Model QleanSpace zostanie dostosowany do konkretnych potrzeb klienta w zakresie klasyfikacji ISO, USP, GMP lub FDA cGMP, wielkości pomieszczenia lub innych wymagań. Wykorzystuje on niezależne filtry wentylatorów HEPA 14 i śluzy powietrzne, aby wytworzyć nadciśnienie lub podciśnienie i stworzyć kontrolowane środowisko. Łatwe w czyszczeniu materiały, ciągły monitoring, serwis zapobiegawczy przyczyniają się do utrzymania pożądanej klasyfikacji pomieszczeń czystych. W ramach bezproblemowego rozwiązania do pomieszczeń czystych zapewniamy konsultacje, projekt, instalację i gwarancję funkcjonalności. Nasze wolnostojące oczyszczacze powietrza FS 30 HEPA i FS 70 HEPA tworzą warunki zbliżone do uzyskiwanych za pomocą stacjonarnych pomieszczeń czystych, gdy zastosowanie takiego rozwiązania nie jest możliwe. Pomagają również w oczyszczaniu powietrza na zewnątrz pomieszczenia czystego, aby jeszcze bardziej poprawić jego wydajność.

The QleanAir Difference

Nasze rozwiązania dostarczane jako usługa są bezproblemowe w eksploatacji. Możemy dostosować rozwiązanie do konkretnych potrzeb, przeprowadzając pomiary i testy. Zapewniamy montaż, serwis, modernizacje, zgodność z aktualnie obowiązującymi przepisami oraz trwałość rozwiązania. Nasze urządzenia zapewniają wolność, którą niesie ze sobą czyste powietrze, a Klient może skupić się na zagadnieniach najbardziej istotnych z jego punktu widzenia.