Vaaralliset lääkeaineet

Haasteet

Lääketeollisuus ja terveydenhuollon organisaatiot joutuvat usein käsittelemään vaarallisia lääkkeitä. Jos lääkkeitä ei säilytetä ja käsitellä valvotussa ympäristössä, ne saattavat ristikontaminoitua tai kontaminoida ilmaa. Tämä voi vaarantaa lääkkeen laadun ja kestävyyden sekä potilaiden terveyden. Se on myös vakava terveysriski henkilökunnalle. Tämän vuoksi näissä organisaatioissa on noudatettava tiukkoja säännöksiä.

Loading...

Käyttökohteet

Lääketeollisuus, lääkkeitä valmistavat apteekit ja terveydenhuoltoala joutuvat usein käsittelemään vaarallisia lääkkeitä. Tämäntyyppisiin lääkkeisiin liittyy useita riskejä valmistuksen, varastoinnin ja käsittelyn aikana. Jos lääkkeitä ei käsitellä tuotannon aikana asianmukaisesti tai jos niitä käsitellään ympäristössä, jota ei ole suunniteltu tai rakennettu optimaalisesti, lääkkeistä peräisin olevia hiukkasia voi joutua ilmaan ja aiheuttaa henkilökunnalle vakavia terveysongelmia. Se voi myös johtaa ristikontaminaatioon, mikä vaarantaa potilaiden turvallisuuden ja lääkkeen säilyvyyden. Lääkkeiden säilyttäminen turvallisessa ja helposti saatavilla olevassa paikassa voi säästää aikaa ja estää samalla kontaminaation tai tarpeettoman altistumisen riskin.

Lääkkeiden valmistus
MedTech
Lääketeollisuus
Tuotantoteollisuus
Loading...
Loading...

Ratkaisut

Vaarallisten lääkkeiden tuotantoon ja valmistukseen suosittelemme QleanSpace-puhdastilaratkaisuamme. QleanSpacen avulla farmaseuttisesta toiminnasta saadaan tiukimpien säännösten mukainen. Modulaarisen rakenteensa ansiosta ja koska se toimii ympäristöstä riippumattomasti, se voidaan sijoittaa lähes minne tahansa ja jopa siirtää, muuttaa tai laajentaa, kun laitoksen tarpeet muuttuvat. QleanSpace-ratkaisumme käyttö auttaa pitämään potilaat ja henkilökunnan turvassa ja suojelee samalla ympäristöä sekä valmistettavia tuotteita ja lääkkeitä. QleanSpace räätälöidään ISO/USP/GMP- tai FDA cGMP -luokituksen, huoneen koon, lisävarusteiden tai muiden vaatimusten mukaan. Vapaasti seisovat FS 30 HEPA- ja FS 70 HEPA -ilmanpuhdistimet voivat luoda lähes puhdastilatasoisen ympäristön, kun puhdastilan rakentaminen ei ole mahdollista. Niitä voidaan käyttää myös puhdistamaan ilmaa puhdastilan ulkopuolella sen suorituskyvyn parantamiseksi entisestään.

Turvallisempi
ympäristö

Tuotteiden laadun
varmistaminen

Vaatimustenmukaisuus ja suorituskykytakuu

Joustava ja itsenäinen ratkaisu

Suositellut tuotteet

QleanAir FS 30 HEPA

FS 30 HEPA voi luoda lähes puhdastilatasoiset olosuhteet tai puhdistaa puhdastilan ympäristön suorituskyvyn parantamiseksi entisestään.

QleanAir QleanSpace cleanroom
QleanAir QleanSpace cleanroom

QleanAir QleanSpace ISO

Vaivaton vapaasti seisova puhdastilaratkaisu.

QleanAir QleanSpace cleanroom
QleanAir QleanSpace cleanroom

QleanAir QleanSpace USP

Aina vaatimusten mukaiset farmaseuttiset puhdastilat​.

QleanAir QleanSpace cleanroom
QleanAir QleanSpace cleanroom

QleanAir QleanSpace GMP

Luotettava puhdastilaratkaisu ja jatkuva valvonta​.