Medicinteknik

Organisationer inom den medicintekniska industrin har ofta flera olika typer av utmaningar avseende luftkvaliteten. Utan en lämplig miljö för processerna ökar risken avsevärt för kontaminering av produkter och för att personalen utsätts för farliga partiklar. Därför är det så viktigt att den miljö där de olika processerna äger rum uppfyller de högsta branschstandarderna och uppfyller alla lagstadgade krav. Våra renrumslösningar säkerställer att dina processer sker i en säker och noggrant övervakad miljö, vilket minimerar risken för kontaminering av produkter och hälsoproblem för personalen.

Loading...

Utmaningar

När det gäller medicinteknikbranschen finns det flera affärskritiska utmaningar som organisationer står inför. Utan en ordentlig, steril miljö kan de produkter som tillverkas bli korskontaminerade. Detta leder i sin tur till felaktiga produkter och försenade processer, vilket på lång sikt påverkar verksamheten negativt. Det finns också strikta lagkrav som miljön måste uppfylla. Lyckligtvis kan alla dessa utmaningar lösas med hjälp av vår renrumslösning.

Loading...
Loading...

Lösningar

För att lösa dessa utmaningar rekommenderar vi vår fristående rum-i-rummet-lösning QleanSpace som kan installeras i de flesta miljöer. QleanSpace anpassas för att tillmötesgå dina specifika behov avseende klassificering enligt ISO, USP, GMP eller FDA cGMP, rumsstorlek eller andra krav. Den använder oberoende HEPA 14- fläktfilterenheter och luftslussar för att generera positivt eller negativt tryck och skapa en kontrollerad miljö. Material som är lätta att rengöra, kontinuerlig övervakning och förebyggande service bidrar alla till att upprätthålla önskad renrumsklassificering. Konsultation, design, installation och funktionsgaranti ingår för att ge dig en problemfri renrumslösning. Våra fristående FS 30 HEPA- och FS 70 HEPA-luftrenare kan skapa renrumsnära förhållanden när det inte är möjligt att bygga ett renrum. De är också användbara för att rena luften utanför renrummet för att ytterligare förbättra dess prestanda.

Säkrare miljö

Effektivare produktion

Säkrad produktkvalitet

Hassle-free installation and use

Problemfritt, levereras
som en tjänst

The QleanAir Difference

Vi levererar våra lösningar problemfritt som en tjänst. Vi skräddarsyr lösningen efter dina behov genom att utföra mätningar och tester. Vi tar hand om installation, service och uppgraderingar, ser till att reglerna följs och framtidssäkrar lösningen. Vi levererar friheten med ren luft – så att du kan fokusera på det som verkligen betyder något.

Rekommenderade produkter

QleanAir FS 70 HEPA

Den mest mångsidiga HEPA-luftrenaren på marknaden.

QleanAir QleanSpace cleanroom
QleanAir QleanSpace cleanroom

QleanAir QleanSpace ISO

En problemfri och fristående renrumslösning.

QleanAir QleanSpace cleanroom
QleanAir QleanSpace cleanroom

QleanAirQleanSpace USP

Fortlöpande överensstämmande renrum för läkemedelshantering​.

QleanAir QleanSpace cleanroom
QleanAir QleanSpace cleanroom

QleanAir QleanSpace GMP

En pålitlig renrumslösning med kontinuerlig övervakning.