25% GROWTH AND IMPROVED OPERATING MARGIN

2023-08-21T16:17:37+02:00August 10th, 2023|

"We prioritize to reach our financial targets. Q2 2023 continues to show that we are on the right track. The demand for premium indoor air solutions increased. All three geographies

TILLVÄXT OM 25% OCH FÖRBÄTTRAD RÖRELSEMARGINAL

2023-08-21T16:17:38+02:00August 10th, 2023|

”Vi prioriterar att nå våra finansiella mål. Q2 2023 visar fortsatt att vi är på rätt väg. Efterfrågan på premiumlösningar för inomhusluft ökade. Alla tre geografierna och alla tre produktkategorierna

Publicering av QleanAirs årsredovisning för 2022

2023-07-31T08:32:04+02:00April 19th, 2023|

QleanAir, premiumleverantören av lösningar för ren inomhusluft, publicerar årsredovisning för räkenskapsåret 2022. Årsredovisningen bifogas här och finns tillgänglig på bolagets hemsida, www.qleanair.com, från och med idag. För ytterligare frågor, vänligen

Go to Top