Gasser og lugte

Udfordringer

Gasser og lugt er udfordringer for luftkvaliteten, som påvirker en lang række forskellige typer anlæg. Fitnesscentre, skoler, kontorer og sundhedsfaciliteter kan f.eks. have problemer med lugtgener på grund af menneskelig aktivitet i lokalerne, men de kan også have problemer med afgasning og radongasser. Produktionsanlæg har ofte også indeluft af dårlig kvalitet på grund af afgasning, forbrændingsgasser og indendørs tobaksrøg. Disse typer udfordringer øger risikoen for sundhedsproblemer for dem, der opholder sig på anlægget, og kan desuden have en negativ indvirkning på produkterne og kundetilfredsheden.

Loading...

Anvendelsesområder

Der er mange typer virksomheder, der lider under dårlig luftkvalitet i forbindelse med gasser og lugtgener. I fitnesscentre og sundhedsfaciliteter samt på skoler, kontorer og produktionsanlæg kan indeluften ofte blive forurenet af lugtgener fra de mennesker, der bruger faciliteterne. Lugt kan også være et tegn på mere alvorlige problemer, f.eks. afgasning. Afgasning opstår, når nyproducerede genstande som maling, tæpper, gulvbelægning, visse tekstilbehandlinger, madrasser, møbler og kabinetter frigiver flygtige organiske forbindelser (VOC’er). Nogle af disse VOC’er, som f.eks. benzen og toluen, kan være giftige og forårsage alvorlige sundhedsproblemer.

Loading...
Loading...

Løsninger

Ved at bruge vores luftrensere med kulfilter, kan du forbedre kvaliteten af indeluften i dine lokaler og skabe et renere og sikrere miljø for de mennesker, der opholder sig i dem. Ved at reducere lugte og gasser, der forurener luften, mindsker du risikoen for, at folk kommer til at lide af alvorlige sundhedsproblemer på grund af forurenet luft, hvilket igen øger produktiviteten. Dette skaber også et mere behageligt miljø, hvilket gør din virksomhed mere attraktiv og har en positiv indvirkning på forretningen på lang sigt.

Færre gasser og lugte i luften

Sundere personale og besøgende

Øget produktivitet​

Attraktiv arbejdsplads

Anbefalede produkter

QleanAir FS 30 Carbon

Pladsbesparende med stor kapacitet til filtrering af gasser og lugte.

QleanAir FS 70 Carbon

Høj kapacitet til filtrering af gasser og lugte.

TILMELD DIG FOR OPDATERINGER!