Produktionsindustri

Produktionsindustrien står over for flere forskellige udfordringer med hensyn til luftkvalitet. Produktionsfaciliteter har ofte indeluft af dårlig kvalitet på grund af støvpartikler, gasser, lugte og andre biprodukter, der opstår under produktionsprocessen. Afhængigt af produktionstypen kan farlige lægemidler, pulveringredienser og biprodukter fra svejsning og slibning også forurene luften, hvilket ikke kun påvirker sundheden for de ansatte og besøgende på anlægget, men også risikerer at forurene de produkter, der produceres. På enhver arbejdsplads er der rygere. Heldigvis kan alle disse udfordringer løses ved at bruge den rigtige løsning til luftrensning.

Loading...

Udfordringer

Kvaliteten af indeluften i produktionsfaciliteter er ofte dårlig på grund af biprodukter fra produktionsprocessen, f.eks. støv, gasser og lugtgener. Afhængigt af produktionstypen kan der også være risiko for, at farlige lægemidler, pulveringredienser og biprodukter fra svejsning og slibning kan forurene luften i anlægget. Disse faktorer bidrager alle til en øget risiko for, at medarbejderne udvikler alvorlige sundhedsproblemer som astma, lungeinfektioner, hjerte-kar-sygdomme eller endog lungekræft. Udover de sundhedsmæssige problemer, kan disse biprodukter og luftforurenende stoffer forurene de produkter, der fremstilles, og bringe produktets tekniske renhed, kvalitet og levetid i fare. Restpartikler som støv, snavs, affald og metalfragmenter kan tilstoppe maskinerne og medføre unødvendige ekstraomkostninger til vedligeholdelse og rengøring. Derudover er der naturligvis rygere på de fleste, hvis ikke alle, arbejdspladser. Lange rygepauser, som skyldes, at rygerne skal nå hen til de udpegede rygeområder, er ikke kun ubelejligt for rygerne, men kan også føre til nedsat produktivitet. Med andre ord vil brugen af vores luftrensningsløsninger bidrage til at styrke både arbejdsmiljøet og virksomheden.

Loading...
Loading...

Løsninger

Den alsidige luftrenser FS 90 er designet til store industrielle miljøer og er en af de mest kraftfulde luftrensere på markedet. Den er udstyret med hybridmonteringsteknologi, hvilket betyder, at den enten kan stå på gulvet eller monteres i loftet i faciliteter med begrænset gulvplads. I rum, hvor man ønsker at målrette løsningen specifikke forurenende stoffer, kan FS 70 Carbon, FS 70 Extra Capacity og FS 70 Heavy Duty bidrage til effektivt at reducere mængden af støv, gasser, lugt og andre biprodukter fra produktionen i luften og forbedre luftkvaliteten i anlægget. Til produktionsprocesser, der involverer farlige lægemidler eller pulveringredienser eller produkter, der er meget følsomme over for støv, anbefaler vi, at du bruger en af vores renrumsløsninger. I forhold til rygning anbefaler vi S-Line S 60-rygekabinen med vores patenterede, brandsikre askehåndteringssystem. Alle vores luftrensere anvender mekanisk filtrering i flere faser til at fange luftforureninger i anlægget, hvilket skaber et sundere arbejdsmiljø og et renere anlæg samt reducerer maskinernes nedetid.

Sikker og
sund indeluft

Øget produktivitet​

Mindre vedligeholdelse og nedetid

Ensured product
quality

The QleanAir Difference

Vi leverer vores løsninger problemfrit som en service. Vi tilpasser løsningen til dine behov ved at foretage målinger og tests. Vi tager os af installation, service og opgradering, mens vi også sikrer overholdelse af regler og fremtidssikrer løsningen. Vi leverer The Freedom of Clean Air – så du kan fokusere på det, der virkelig betyder noget.

Anbefalede produkter

QleanAir FS 70
QleanAir FS 70

FS 70 Heavy Duty

Til industrielle applikationer med høj belastning.

QleanAir FS 90 Standard

En kraftig luftrenser til store opgaver.

QleanAir QleanSpace cleanroom
QleanAir QleanSpace cleanroom

QleanAir QleanSpace GMP

Skaber et kontrolleret miljø til følsom produktion.

QleanAir S 60

Effektiv, støjsvag og problemfri rygeløsning til miljøer med høje krav til sikkerhed.

TILMELD DIG FOR OPDATERINGER!