Przejdź do treści

Rozwiązania / Obszary problematyczne

Gazy i zapachy


Wyzwania

Gazy i zapachy to wyzwania związane z jakością powietrza, które występują w wielu różnych rodzajach obiektów. Siłownie, szkoły, biura i placówki służby zdrowia mogą borykać się z problemami, takimi jak zapachy spowodowane obecnością ludzi, jak również odgazowywanie i obecność gazów radonowych. Odgazowywanie, a także obecność spalin i dymu tytoniowego w pomieszczeniach to główne przyczyny niskiej jakości powietrza w zakładach produkcyjnych. Tego typu zanieczyszczenia zwiększają ryzyko wystąpienia problemów zdrowotnych u osób przebywających na terenie obiektu, a także mogą negatywnie wpływać na produkty, a zatem także na zadowolenie klientów.

Rozwiązania

Za pomocą naszych oczyszczaczy powietrza wyposażonych w filtr węglowy można poprawić jakość powietrza w obiektach, zapewniając przebywającym w nich osobom czystsze i bezpieczniejsze środowisko. Eliminacja zapachów i gazów zanieczyszczających powietrze zmniejsza ryzyko wystąpienia poważnych problemów zdrowotnych, co z kolei prowadzi do zwiększenia produktywności. Ponadto zapewnia bardziej komfortowe środowisko, dzięki czemu firma staje się bardziej atrakcyjna, co w dłuższej perspektywie pozytywnie wpływa na jej działalność.