Gasser og lukt

Utfordringer

Gasser og lukter er utfordringer med luftkvaliteten som påvirker mange forskjellige typer anlegg. Treningssentre, skoler, kontorer og helseinstitusjoner kan for eksempel ha problemer med lukt på grunn av menneskelig aktivitet i lokalene, men de kan også slite med avgassing og radongasser. Produksjonsanlegg har ofte også dårlig inneluftkvalitet på grunn av avgassing, forbrenningsgasser og innendørs tobakksrøyk. Denne typen utfordringer øker risikoen for helseproblemer for de som oppholder seg i bygningen, og kan også påvirke produktene og kundetilfredsheten negativt.

Loading...

Bruksområder

Mange forskjellige typer virksomheter sliter med dårlig luftkvalitet knyttet til gasser og lukt. I treningssentre, skoler, kontorer, produksjonsanlegg og helseinstitusjoner kan inneluften ofte bli forurenset av lukt fra menneskene som bruker anlegget. Lukt kan også være et tegn på mer alvorlige problemer, som avgassing. Avgassing oppstår når nyproduserte artikler som maling, tepper, gulv, visse tekstilbehandlinger, madrasser, møbler og skap frigjør flyktige organiske forbindelser (VOC). Noen av disse flyktige organiske forbindelsene, som benzen og toluen, kan være giftige og forårsake alvorlige helseproblemer.

Loading...
Loading...

Løsninger

Ved å bruke våre luftrensere som er utstyrt med et kullfilter, kan du forbedre inneluftkvaliteten i anlegget ditt og skape et renere og tryggere miljø for de som oppholder seg i lokalene. Ved å redusere luktene og gassene i luften betydelig, reduserer man også risikoen for at ansatte blir syke og må være hjemme fra jobben, eller at de får langsiktige luftveisproblemer. En slik reduksjon kan resultere i økt produktivitet. Det skaper også et mer behagelig miljø, noe som gjør virksomheten din mer attraktiv og påvirker den positivt på lang sikt.

Mindre gasser og lukter i luften

Friskere personale og besøkende

Økt produktivitet

Attraktiv arbeidsplass

Anbefalte produkter

QleanAir FS 30 Carbon

Stor kapasitet for gasser og lukt, med et lite fotavtrykk.

QleanAir FS 70 Carbon

Høy kapasitet for gass- og luktfiltrering.