Gaser och lukter

Utmaningar

Gaser och lukter är utmaningar för luftkvaliteten som påverkar en mängd olika typer av anläggningar. Gym, skolor, kontor och vårdinrättningar kan till exempel ha problem med lukt på grund av mänsklig aktivitet i anläggningen, men de kan också ha problem med flyktiga organiska föreningar och radongaser som frigörs. Produktionsanläggningar har ofta också dålig inomhusluftkvalitet på grund av flyktiga organiska föreningar, förbränningsgaser och tobaksrök. Dessa typer av utmaningar ökar risken för hälsoproblem för dem som verkar i anläggningen och kan också påverka produkter och kundnöjdhet negativt.

Loading...

Användningsområden

Det finns många typer av företag som har problem med dålig luftkvalitet som beror på gaser och lukter. I gym, skolor, kontor, produktionsanläggningar och vårdinrättningar kan inomhusluften ofta förorenas av lukter från de personer som använder anläggningen. Lukt kan också vara ett tecken på allvarligare problem, till exempel flyktiga organiska föreningar som frigörs. Flyktiga organiska föreningar (volatile organic compounds, VOC) frigörs ofta från nytillverkade produkter som färg, mattor, golv, vissa textilbehandlingar, madrasser, möbler och skåp. Vissa av dessa flyktiga organiska föreningar, som bensen och toluen, kan vara giftiga och orsaka allvarliga hälsoproblem.

Loading...
Loading...

Lösningar

Genom att använda våra fristående luftrenare med kolfilter kan du förbättra inomhusluften i dina lokaler och skapa en renare och säkrare miljö för de människor som vistas i lokalerna. Genom att reducera de lukter och gaser som förorenar luften minskar du risken för att människor drabbas av allvarliga hälsoproblem, vilket i sin tur ökar produktiviteten. Det skapar också en trevligare miljö, vilket gör ditt företag mer attraktivt och påverkar affärerna positivt på lång sikt.

Mindre gaser och lukter i luften

Friskare personal och besökare

Ökad produktivitet

Attraktiv arbetsplats

Rekommenderade produkter

QleanAir FS 30 Carbon

Stor kapacitet för gaser och lukter på ett litet utrymme.

QleanAir FS 70 Carbon

Hög kapacitet för filtrering av gaser och lukt.