Hoppa till innehåll

Lösningar / Problemområden

Gaser och lukter


Utmaningar

Gaser och lukter är utmaningar för luftkvaliteten som påverkar en mängd olika typer av anläggningar. Gym, skolor, kontor och vårdinrättningar kan till exempel ha problem med lukt på grund av mänsklig aktivitet i anläggningen, men de kan också ha problem med flyktiga organiska föreningar och radongaser som frigörs.

Produktionsanläggningar har ofta också dålig inomhusluftkvalitet på grund av flyktiga organiska föreningar, förbränningsgaser och tobaksrök. Dessa typer av utmaningar ökar risken för hälsoproblem för dem som verkar i anläggningen och kan också påverka produkter och kundnöjdhet negativt.

Lösningar

Genom att använda våra fristående luftrenare med kolfilter kan du förbättra inomhusluften i dina lokaler och skapa en renare och säkrare miljö för de människor som vistas i lokalerna. Genom att reducera de lukter och gaser som förorenar luften minskar du risken för att människor drabbas av allvarliga hälsoproblem, vilket i sin tur ökar produktiviteten. Det skapar också en trevligare miljö, vilket gör ditt företag mer attraktivt och påverkar affärerna positivt på lång sikt.