Rättelse

2022-04-21T22:15:00+02:00April 21st, 2022|

Rättelsen avser tidigare felaktigt hänvisning till EU:s marknadsmissbruksförordning. För ytterligare frågor, vänligen kontakta:Christina Lindstedt, VDE-post christina.lindstedt@qleanair.com Mobil +46 70 677 28 77 Om QleanAirQleanAir är en nischad leverantör av premiumlösningar

Correction

2022-04-21T22:15:00+02:00April 21st, 2022|

The correction refers to a previous incorrect reference to the EU Market Abuse Regulation. For more information, please contact:Christina Lindstedt, CEOE-mail christina.lindstedt@qleanair.com Cell +46 70 677 28 77 About QleanAirQleanAir

Publicering av QleanAirs årsredovisning för 2020

2021-04-19T09:50:00+02:00April 19th, 2021|

QleanAir, den nischade leverantören av premiumlösningar för ren inomhusmiljö, publicerar årsredovisning för räkenskapsåret 2020. Årsredovisningen är från och med idag tillgänglig på bolagets hemsida www.qleanair.com. För ytterligare frågor,

Go to Top