TILLVÄXT OM 25% OCH FÖRBÄTTRAD RÖRELSEMARGINAL

2023-08-21T16:17:38+02:00August 10th, 2023|

”Vi prioriterar att nå våra finansiella mål. Q2 2023 visar fortsatt att vi är på rätt väg. Efterfrågan på premiumlösningar för inomhusluft ökade. Alla tre geografierna och alla tre produktkategorierna

Årsstämman har hållits i QleanAir AB

2023-07-31T08:31:56+02:00May 10th, 2023|

Idag har årsstämman 2023 hållits i QleanAir AB (”Bolaget” eller ”QleanAir”). Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades av årsstämman (samtliga i enlighet med de förslag som presenterats

Go to Top