Skip to content

ÄGARFÖRÄNDRING – QEVIRP 41 LTD FRÅN 23% TILL 11%

QleanAir har fått information om att Qevirp 41 Ltd har minskat sitt ägande i bolaget. Denna minskning medför att Qevirp 41 Ltd nu kontrollerar 1 612 359 aktier motsvarande 10,85 % av totala antalet aktier och röster i bolaget (10,10% efter full utspädning).

Qevirp 41 Ltd var per den 31 maj 2023 bolagets största aktieägare. Det totala antalet aktier i QleanAir uppgår till 14 859 200 (15 959 316 efter full utspädning).

Om transaktionen
För mer information om transaktionen, gå till priveq.se.

Share This Story, Choose Your Platform!