Skip to content

ÄGARFÖRÄNDRING – QEVIRP 41 LTD FRÅN 40,6% TILL 23,6%

QleanAir har fått information om att Qevirp 41 Ltd har minskat sitt ägande i bolaget. Denna minskning medför att Qevirp 41 Ltd kontrollerar 3 512 359 aktier motsvarande 23,6 % av det totala antalet aktierna och rösterna i bolaget (23,3% efter full utspädning).

Qevirp 41 Ltd var per den 31 mars 2021 bolagets största aktieägare. Det totala antalet aktier i QleanAir uppgår till 14 859 200 (15 082 088 efter full utspädning)

Om transaktionen
För mer information om transaktionen gå till priveq.se.

Share This Story, Choose Your Platform!