Skip to content

Christina Lindstedt utses till VD för QleanAir och efterträder Andreas Göth den 31 augusti 2020

Andreas Göth, som varit VD för QleanAir sedan 2018 och dessförinnan vice VD, COO och CFO från 2001, lämnar VD-rollen på eget initiativ. Han kommer att övergå i en rådgivande roll från den 31 augusti 2020. Styrelsen i QleanAir har utsett Christina Lindstedt, idag vice VD och COO i bolaget, till ny VD i QleanAir Holding AB fr.o.m. den 31 augusti 2020.

Christina Lindstedt är 52 år och är sedan maj 2020 vice VD och COO i bolaget. Christina Lindstedt var styrelseledamot i QleanAir Holding från 2016 till 2020 innan hon utsågs till vice VD och COO i bolaget. Till QleanAir för Christina bl.a. med sig en omfattande operativ och strategisk erfarenhet från olika internationella ledarroller inom Electrolux och Sony Mobile, samt som rådgivare och styrelseledamot till globala B2B företag. Christina är internationell civilekonom från Handelshögskolan i Göteborg och är styrelseledamot i Handicare Group AB (publ) och Scanfil Oyj (publ). 

“Styrelsen i QleanAir är glada att kunna utse Christina Lindstedt till nästa VD. Vi har haft förmånen att se Christina både i styrelserummet och i rollen som vice VD och COO. Christina är en mycket uppskattad ledare som framgångsrikt hjälpt ett flertal globala B2B-företag. Christina har alla förutsättningar att vidareutveckla QleanAirs strategi med ambition att bli en global ledare i premiumsegmentet av luftrening för inomhusmiljöer”, kommenterar Bengt Engström, Ordförande i styrelsen.

”Det är med stor glädje och stolthet som jag tar över ledarskapet i QleanAir. Ren inomhusluft är en verkligt angelägen fråga. Jag ser mycket fram emot att tillsammans med QleanAirs framgångsrika och passionerade team driva vår globala tillväxtstrategi och öka takten i affärsutvecklingen. Jag är övertygad om att samhällsutvecklingen, efter den senaste tidens dramatiska situation, kommer att driva efterfrågan på ren och kvalitetssäkrad inomhusluft vilket kommer att vara till vår fördel”, kommenterar Christina Lindstedt, VD.

Avsikten är att Andreas Göth, efter att han på eget initiativ lämnat rollen som VD, kommer att kvarstå som senior rådgivare till vd under uppsägningstiden som löper sex månader enligt avtal. Som ett uttryck för styrelsens uppskattning för vad Andreas har åstadkommit som VD ger styrelsen honom sina allra varmaste rekommendationer inför sitt nästa steg.

Vid frågor vänligen kontakta:
Bengt Engström, Ordförande QleanAir Holding AB, telefon +46 72 500 94 44

Share This Story, Choose Your Platform!