Skip to content

Förtydligande avseende kommuniké från årsstämman i QleanAir AB

Den 8 maj 2024 hölls årsstämman i QleanAir AB (”Bolaget” eller ”QleanAir”). Samma dag offentliggjorde Bolaget en kommuniké avseende utfallet av årsstämman vilken angav att stämman hade beslutat att inte bemyndiga styrelsen att öka aktiekapitalet. Anledningen var att det kunde konstateras att aktieägare företrädande cirka 85 % av rösterna företrädda på stämman röstade emot förslaget.

Share This Story, Choose Your Platform!