2020-04-21

QleanAir, den nischade leverantören av premiumlösningar för ren inomhusmiljö, publicerar årsredovisning för räkenskapsåret 2019. Årsredovisningen är från och med idag tillgänglig på bolagets hemsida www.qleanair.com.