Skip to content

Publicering av QleanAirs årsredovisning för 2020

QleanAir, den nischade leverantören av premiumlösningar för ren inomhusmiljö, publicerar årsredovisning för räkenskapsåret 2020. Årsredovisningen är från och med idag tillgänglig på bolagets hemsida www.qleanair.com.

Share This Story, Choose Your Platform!