Skip to content

Publicering av QleanAirs årsredovisning för 2021

QleanAir, premiumleverantören av lösningar för ren inomhusluft, publicerar årsredovisning för räkenskapsåret 2021. Årsredovisningen bifogas här och finns tillgänglig på bolagets hemsida, www.qleanair.com, från och med idag.

Share This Story, Choose Your Platform!