Skip to content

QleanAir AB kommer att kalla till en extra bolagsstämma

QleanAirs största aktieägare, Swedia Capital, med ett ägande som uppgår till ca 26,5 %, har begärt att QleanAir skall kalla till en extra bolagsstämma. Swedia Capital föreslår att den nya styrelsen skall bestå av Bengt Engström (omval, ordförande), Towe Ressman (omval), Fredrik Persson (nyval), Jan-Olof Backman (nyval) och Dan Pitulia (nyval).
 
QleanAir kommer inom kort att kalla till en extra bolagsstämma.

Share This Story, Choose Your Platform!