Skip to content

QleanAir breddar och förstärker företagsledningen

QleanAir Holding AB (publ), den nischade leverantören av premiumlösningar för ren inomhusmiljö, rekryterar Christina Lindstedt som ny COO och vice VD med ansvar för strategisk planering, operations, produktutveckling och innovation. Det är en ny roll i bolagets exekutiva ledningsgrupp. Hon börjar sin anställning den 1 maj 2020.

Vi inrättar en ny roll i ledningen för att öka takten på produktutveckling och innovation. Christina Lindstedt rekryteras som COO och vice VD. Hon har varit styrelseledamot i QleanAir sedan 2016 och har en omfattande global strategisk och operativ erfarenhet från Electrolux och Sony Group. De senaste åren har Christina bl.a. arbetat som rådgivare och styrelseledamot i globala B2B företag.
Christina är internationell civilekonom från Handelshögskolan i Göteborg och är styrelseledamot i Handicare Group AB (publ) och Scanfil Oyj (publ). I samband med utnämningen till COO och vice VD har Christina Lindstedt meddelat valberedningen i QleanAir att hon inte står till förfogande för omval.

”Jag välkomnar Christina Lindstedt till ledningsgruppen i QleanAir. Christinas omfattande operativa erfarenhet från ledande globala företag tillsammans med hennes strategiska kunnande från styrelsearbete i bolaget kommer att utgöra ett utmärkt tillskott till QleanAir för vår framtida utveckling”, kommenterar Andreas Göth, VD QleanAir.

”Ren inomhusluft är en framtidsfråga. Från min roll som styrelseledamot är jag redan insatt i QleanAirs verksamhet. Jag ser mycket fram emot att bli en drivande kraft i företagets arbete med tillväxtstrategi, innovation och operations, tillsammans med QleanAirs dynamiska och framgångsrika team.” kommenterar Christina Lindstedt, tillträdande COO och vice VD, QleanAir.

Share This Story, Choose Your Platform!