Skip to content

QleanAir bryter ny mark inom kontorssegmentet i Tyskland

QleanAir Holding AB (publ), premiumleverantören av lösningar för ren inomhusluft, vinner de första ordrarna för Facility solutions inom kontorssegmentet i Tyskland. Beställningarna består av 65 fristående luftrenare på 12 månaders hyreskontrakt till statskontoret i Berlin.

Statskontoret i Berlin investerar i 65 fristående luftrenare för att minska risken för att anställda och kunder smittas av coronaviruset. Luftrenarna hyrs på 12-månadersavtal och kommer att placeras i allmänna utrymmen, kontor och arbetsplatser där anställda har direktkontakt med besökare. Statskontoret erbjuder medborgarna tjänster när det gäller bostads-, person- och fordonsärenden.

Detta är ett viktigt genombrott för vår nya lösning i ett nytt kundsegment, säger Tobias Willi, VD för QleanAir GmbH. Vi är glada över att kunna bidra till att skapa en säkrare miljö i våra delade offentliga rum.

Efter ett inledande test av prestanda och servicenivåer på fem enheter, installerades 20 enheter i mars. Ytterligare 40 luftrenare installerades den första veckan i maj.

Den fristående luftrenaren FS 30 HEPA lanserades under slutet av 2020 och är utformad för att minska nivåerna av virus, bakterier och andra farliga partiklar i luften på vårdinrättningar, skolor, arbetsplatser och andra offentliga utrymmen.

Share This Story, Choose Your Platform!