Skip to content

QLEANAIR FJÄRDE KVARTALET OCH BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2023

”Vi växer helåret 2023 med 11%. Vi förbättrar rörelseresultatet med drygt 30% under 2023. Vi har tagit QleanAir tillbaka till en lönsam tillväxt. Vi bryter i och med Q4 såväl halvmiljardsvallen i omsättning som 300 miljonersvallen på återkommande intäkter, ett fantastiskt jobb av hela organisationen. Tillväxten i fjärde kvartalet var 3%. De återkommande intäkterna ökade med 11%. Vi förbättrar rörelseresultatet med cirka 170% i kvartalet. EMEA och APAC överträffar vår målsättning för 2023. Det är endast Americas som avviker på lönsamhet”, kommenterar VD Sebastian Lindström.

OMSÄTTNINGEN ÖVERSTEG 500 MKR FÖR FÖRSTA GÅNGEN (+11%), RÖRELSERESULTATET ÖKADE MED 34% OCH ÅTERKOMMANDE INTÄKTER UPPGICK TILL REKORDHÖGA 306 MKR FÖR HELÅRET 2023

 • 124 Mkr Nettoomsättning, +3%
 • 79 Mkr Återkommande intäkter, +11%
 • 7,8% EBIT-marginal (2,9%)

Oktober – december 2023 i sammandrag

 • Nettoomsättning 123,8 Mkr (120,1)
 • Återkommande intäkter 78,5 Mkr (70,8)
 • Orderingång 89,6 Mkr (109,2)
 • EBITDA 17,8 Mkr (-9,6)
 • EBITDA-marginal 14,4% (-8,0%)
 • Rörelseresultat (EBIT) 9,6 Mkr (-17,7)
 • Rörelsemarginal 7,8% (-14,8%)
 • Rörelseresultat (EBIT), justerat 9,6 Mkr (3,5)
 • Rörelsemarginal, justerad 7,8% (2,9%)
 • Resultat per aktie 0,36 kronor (-1,26)
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten 14,4 Mkr (9,6)

Januari – december 2023 i sammandrag

 • Nettoomsättning 503,5 Mkr (455,2)
 • Återkommande intäkter 306,3 Mkr (276,8)
 • Orderingång 395,4 Mkr (407,6)
 • EBITDA 97,5 Mkr (59,8)
 • EBITDA-marginal 19,4% (13,1%)
 • Rörelseresultat (EBIT) 64,1 Mkr (28,6)
 • Rörelsemarginal 12,7% (6,3%)
 • Rörelseresultat (EBIT), justerat 66,7 Mkr (49,8)
 • Rörelsemarginal, justerad 13,2% (10,9%)
 • Resultat per aktie 2,92 kronor (0,89)
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten 62,6 Mkr (29,7)
 • Styrelsen föreslår en utdelning om 0,60 kronor per aktie (0) för verksamhetsåret 2023

Väsentliga händelser under fjärde kvartalet

 • UNC Health tecknar ramavtal med QleanAir Scandinavia Inc i USA för att tillhandahålla konsulttjänster för apotek
 • QleanAir levererade 6,96 miljarder kubikmeter renad luft i slutet av tredje kvartalet
 • Valberedningen är utsedd inför årsstämman 2024
 • Extra bolagsstämma har hållits i QleanAir AB, där delvis ny styrelse valdes
 • QleanAir i Japan tecknar stor order på högpresterande luftrenare med NEC Networks & System Integration Corporation
 • Huntsville Memorial Hospital i Huntsville, Texas köper en renrumslösning från QleanAir finansierad av Walker County Hospital District

Väsentliga händelser efter periodens slut

 • QleanAir levererade 7,21 miljarder kubikmeter renad luft i slutet av fjärde kvartalet 2023

VD-KOMMENTAR
Vi växer helåret 2023 med 11%. Vi förbättrar rörelseresultatet med drygt 30% under 2023. Vi har tagit QleanAir tillbaka till en lönsam tillväxt. Vi bryter i och med Q4 såväl halvmiljardsvallen i omsättning som 300 miljonersvallen på återkommande intäkter, ett fantastiskt jobb av hela organisationen. Tillväxten i fjärde kvartalet var 3%. De återkommande intäkterna ökade med 11%. Vi förbättrar rörelseresultatet med cirka 170% i kvartalet. EMEA och APAC överträffar vår målsättning för 2023. Det är endast Americas som avviker på lönsamhet.

Rörelsemarginalen var 7,8% i kvartalet och 13,2% för 2023. Det är en klar förbättring jämfört med 2022 och fokus är på att förbättra den ytterligare. Det är prioriterat för 2024 att nå tillväxt i kombination med en förbättrad lönsamhet. Fokus på kund och säljeffektivitet har verkligen lyft EMEA till en högre nivå med momentum in i 2024. APAC arbetar fokuserat med att kapitalisera på vår marknadsposition inom Cabin Solutions och att fortsatt växa Air Cleaners. Och Americas, med en projektbaserad renrumsaffär, kommer att vara en game changer när vi får ordning på lönsamheten.

POSITIV VÄNDNING I EUROPA
EMEA representerade 53% av nettoomsättningen och 47% av orderingången i fjärde kvartalet. Aktivitet skapar aktivitet och i fjärde kvartalet ser vi resultatet av vårt program för lönsam tillväxt. I Europa har vi en stark marknadsposition inom kategorin Cabin Solutions med en bred kundbas. Air Cleaners hade en stark utveckling i Europa, tillväxt om 42%, och allt fler marknader i Europa bidrar i högre grad.

FOKUS PÅ EXPANSION I JAPAN
APAC representerade 41% av nettoomsättningen och 50% av orderingången i kvartalet. Fokus ligger på expansion och Japan är vårt center of excellence i försäljning. Under fjärde kvartalet levererade Japan en stabil försäljning inom Cabin Solutions trots att antalet kontrakt som förföll för förnyelse var färre än normalt. Satsningarna på Air Cleaners syns nu i våra intäkter med en tillväxt om 73% och växer i betydelse.

FOKUS PÅ LÖNSAMHET I USA
Americas representerade 6% av nettoomsättningen och 4% av orderingången i fjärde kvartalet. Under tredje och fjärde kvartalet har vi arbetat igenom vår set-up i USA, då vi ej har en tillfredställande lönsamhet. Vi har angripit problematiken ur tre perspektiv: Volym – investerat i seniora säljresurser och har nu täckning från öst till väst med fyra säljare, Produktkostnad – en kombination av value engineering och omförhandling av leverantörer vilket på sikt kommer att sänka vår produktkostnad med cirka 16-18% och Pris – där vi uppdaterat våra kontrakt att bättre säkra oss för kostnadsinflation samt störningar i projektleveransen.

TILLVÄXT OCH LÖNSAMHET
Tillväxt och lönsamhet är vår målsättning och det ska vi uppnå genom våra tre prioriteringar; Kundfokus, Säljeffektivitet och Kostnadskontroll. Vi jobbar vidare med de tre fokusområdena. Vidare intensifierar vi vårt arbete med operativ effektivitet där det fortfarande finns besparingar att hämta. Vi har gradvis under sista kvartalet flyttat över fokus mot den mer strategiska produktsidan.

AFFÄRSMODELL
Vår affärsmodell består av en kombination av uthyrning och försäljning, inklusive service. Omsättningen uppgick till 123,8 Mkr (120,1) i kvartalet, en ökning om 3%. Våra återkommande intäkter ökade till 78,5 Mkr (70,8), en tillväxt med 11%. På årsbasis uppgår våra återkommande intäkter till 306,3 Mkr (276,8), vilket motsvarar en ökning om 11%.

Vi vet vart vi ska. Vi har fantastiska möjligheter att skapa värde. Vår affärsmodell är cirkulär, det vill säga våra produkter har långt liv hos våra kunder genom vår starka servicemodell och vid kontraktavslut rekonditionerar vi produkten för att ge den nytt liv hos nästa kund.

Vi renar inomhusluften genom reduktion av skadliga partiklar. Arbetsmiljön för människor förbättras. Dessutom förbättras kvaliteten på kundernas produkter och effektiviteten i deras processer. Vi arbetar systematiskt med att växa i kombination med lönsamhet.

FRAMTIDSUTSIKTER
I Europa ser vi fortsatt återhållsamhet hos våra kunder till följd av det geopolitiska läget och det högre ränteläget. Det geopolitiska läget har förvärrats ytterligare genom händelserna i Mellanöstern. Trots det uppvisar vi en tillväxt i EMEA. Och vi har ett helt annat tryck i organisationen när vi går in i 2024.

Vi förväntar oss en tillväxt i EMEA 2024 trots osäkerhetsfaktorer i vår omvärld. Vi har en stark position inom Cabin Solutions, i kombination med att allt fler av våra marknader växer inom Air Cleaners.

I APAC ser vi positivt på 2024 med en tydlig strategi att bredda försäljningen till små och medelstora företag inom Cabin Solutions och fortsatt satsa starkt på industriell luftrening med Air Cleaners.

I Americas har vi initierat ett antal åtgärder som vi räknar med kommer ge resultat 2024.

Avslutningsvis vill jag tacka alla våra engagerade medarbetare, samt kunder och partners för ett gott samarbete.

Solna den 9 februari, 2024
Sebastian Lindström, VD QleanAir AB

INBJUDAN TILL PRESENTATION AV QLEANAIRS RESULTAT FÖR FJÄRDE KVARTALET OCH HELÅRET 2023

QleanAir bjuder in till en webbcast/telefonkonferens den 9 februari 2024 kl. 10.00. Bolagets VD, Sebastian Lindström, och CFO, Henrik Resmark, presenterar bolagets kvartalsrapport på engelska.

Länk för att följa presentationen på webben: https://ir.financialhearings.com/qleanair-q4-report-2023

Telefonnummer för att ringa in och följa presentationen samt ställa frågor: https://conference.financialhearings.com/teleconference/?id=50046667

Share This Story, Choose Your Platform!