Skip to content

QleanAir förnyar kontrakt för sex renrum i USA

QleanAir Holding AB (publ), premiumleverantören av lösningar för ren inomhusluft, meddelar att man förnyar ett avtal om sex renrum inom en och samma sjukvårdsorganisation i USA.

QleanAir har förnyat kontraktet för sex USP797 och USP800-kompatibla renrum för en ledande New York-baserad sjukvårdsorganisation. QleanAir designade och installerade det första av totalt sex renrum för över tre år sedan med ett hyresavtal med ett fullservice- och underhållsavtal. Kunden har nu, efter att ha varit nöjd med både renrumslösningen och servicepartnerskapet med QleanAir, valt att förnya sitt kontrakt med QleanAir. Renrummen som används för medicinberedning, är kritiska för den pågående vården och säkerheten för sjukvårdsorganisationens patienter och personal. Kunden valde att förlänga hyresavtalen med ytterligare 3 år, till ett värde av drygt 700 000 USD.

– "Jag kan inte tänka mig en bättre bekräftelse på styrkan i våra lösningar än förnyelsen av sex av våra renrumshyresavtal med en ledande sjukvårdsorganisation i staten New York. Kombinationen av QleanAirs högkvalitativa lösningar och garantin att vi lever upp till gällande regelverk gör det möjligt för farmaceuterna att göra det de gör bäst – fokusera på att behandla patienter, säger Brad Ballantine, chef för QleanAirs nordamerikanska verksamhet.

Share This Story, Choose Your Platform!