Skip to content

QleanAir förnyar kontrakt med Porsche värt 2 MEUR

QleanAir AB (publ), premiumleverantören av lösningar för ren inomhusluft, har förnyat ett kontrakt för luftreningslösningar med Porsche AG. Ordervärdet för affären är över 2 MEUR inklusive serviceavtal.

Porsche är en av de största, äldsta och mest lönsamma sportbilstillverkarna i världen, med produktionsanläggningar i Stuttgart, Leipzig och Bratislava. QleanAir är en långsiktig partner till Porsche sedan över 10 år, och har stöttat dem med olika kabinlösningar som skyddar personalen från passiv rökning.

– Vi är stolta över att ha Porsches fortsatta förtroende att säkerställa en säker arbetsmiljö. Förnyelsen av detta kontrakt är ett starkt erkännande av vår nära kundrelation, professionalismen hos våra sälj- och serviceteam och värdet av våra lösningar, säger Tobias Willi, VD för QleanAir Scandinavia GmbH.

Ordern består av ett förnyat femårigt hyreskontrakt av luftreningslösningar värt över 2 MEUR. Affären inkluderar även ett serviceavtal för samma period.

Share This Story, Choose Your Platform!