Skip to content

QleanAir levererade renad inomhusluft i volym motsvarande 8,65 (7,73) Ericsson Globe Arena per timme vid utgången tredje kvartalet 2020

QleanAir Holding AB (publ) premiumleverantören av lösningar för rening av inomhusluft, ökade leveransen av ren inomhusluft till en volym motsvarande 8,65 (7,73) Ericsson Globe Arena per timme eller 3,77 (3,37) miljarder m3 renad inomhusluft per månad vid utgången av tredje kvartalet 2020 jämfört med utgången av tredje kvartalet 2019.

QleanAirs innovativa utveckling och teknologi erbjuder företag och organisationer lösningar som främjar medarbetarnas och kundernas hälsa genom att kontrollera inomhusmiljön och förbättra luftkvaliteten. QleanAir mäter volymen av renad inomhusluft. Luftkvalitet spelar en stor roll för säkra inomhusmiljöer.

För mer information, vänligen kontakta:
Christina Lindstedt, VD
E-post christina.lindstedt@qleanair.com 
Mobil +46 70 677 28 77

Share This Story, Choose Your Platform!