Skip to content

QleanAir levererade renad inomhusluft motsvarande 10,97 Avicii arenor per timme i slutet av andra kvartalet

QleanAir Holding AB (publ), premiumleverantören av lösningar för rening av inomhusluft, ökade leveransen av ren inomhusluft till en volym motsvarande 10,97 (10,22) Avicii Arena per timme under slutet av andra kvartalet. Det motsvarar 4,78 (4,45) miljarder kubikmeter renad inomhusluft per månad vid utgången av andra kvartalet jämfört med vid slutet av första kvartalet.

QleanAir mäter volymen av renad inomhusluft på världsbasis löpande och rapporterar kvartalsvis volymen motsvarande antalet Avicii arenor. Arenan är världens största sfäriska byggnad och var tidigare känd som Ericsson Globe Arena. Med det nya namnet vill man hedra den bortgågne artisten Tim Avicii Bergling och skapa en symbol och hub för initiativ fokuserade kring unga människors mentala hälsa.

QleanAir erbjuder företag och organisationer lösningar som främjar luftkvaliteten för säkra och hälsosamma inomhusmiljöer. Luftkvalitet har stor betydelse för hälsa, prestation och kvalitet för människor, produkter och processer.

Share This Story, Choose Your Platform!