Skip to content

QleanAir levererade renad inomhusluft motsvarande 11,22 Avicii arenor per timme i slutet av tredje kvartalet

QleanAir Holding AB (publ), premiumleverantören av lösningar för rening av inomhusluft, ökade leveransen av ren inomhusluft till en volym motsvarande 11,22 (10,97) Globen Avicii Arena per timme under slutet av tredje kvartalet. Det motsvarar 4,89 (4,78) miljarder kubikmeter renad inomhusluft per månad vid utgången av tredje kvartalet jämfört med vid slutet av andra kvartalet.

QleanAir mäter volymen av renad inomhusluft på världsbasis löpande och rapporterar kvartalsvis volymen motsvarande antalet Avicii arenor. Globen är världens största sfäriska byggnad och bytte nyligen namn för att hedra Tim Avicii Bergling och sätta fokus på unga människors mentala hälsa.

Luftkvalitet har en betydande inverkan på människors hälsa både på kort och lång sikt. Studier visar att inomhusluftens kvalitet också har en direkt påverkan på människors kognitiva funktioner som svarstider och förmågan att fokusera. QleanAir tillhandahåller luftreningslösningar för de flesta typer av professionella och offentliga utrymmen.

Share This Story, Choose Your Platform!