QleanAir Holding AB (publ), premiumleverantören av lösningar för rening av inomhusluft, ökade leveransen av ren inomhusluft till en volym motsvarande 9,77 (8,65) Ericsson Globe Arena per timme eller 4,26 (3,77) miljarder m3 renad inomhusluft per månad vid utgången av 2020 jämfört med vid utgången av 2019.

QleanAirs innovativa utveckling och teknologi erbjuder företag och organisationer lösningar som främjar medarbetarnas och kundernas hälsa genom att kontrollera inomhusmiljön och förbättra luftkvaliteten. QleanAir mäter volymen av renad inomhusluft. Luftkvalitet spelar en stor roll för säkra inomhusmiljöer.