Skip to content

QleanAir och BioLamina tecknar banbrytande renrumskontrakt

QleanAir Holding AB (publ), premiumleverantören av lösningar för ren inomhusluft, har tecknat avtal om ett renrum med BioLamina AB, ett svenskt bioteknikföretag. Ordern är QleanAirs största hittills med ett totalt värde på 12,4 MSEK.

Stockholmsbaserade bioteknikföretaget, BioLamina utvecklar produkter för cellodling baserade på rekombinant framtagna proteiner, så kallade lamininer (Biolaminin®). BioLamina har valt QleanAir att utveckla och bygga ett 340 m² stort GMP-klassat renrum för forskning, processutveckling och produktion av biologiska matriser och cellulära analyser.

– Vi har valt QleanAir eftersom de både kunde projektleda och leverera en lösning skräddarsydd för våra behov med höga krav inom en kort tidsram, säger Anders Lindblad, interim VD för BioLamina. Med denna nya anläggning kommer vi att kunna fyrdubbla vår totala tillverkningskapacitet och bättre tjäna våra kunder inom forskning och cellterapi. Produktionen beräknas starta i januari 2022.

Ordern är QleanAir hittills största, både inom produktkategorin Room solutions och totalt, sedan företaget grundades. Ordern är en produktförsäljning på 12,4 MSEK som kommer att ingå i orderingången under det tredje kvartalet. Förutom renrumsbeställningen ingås ett separat serviceavtal. QleanAirs renrumsteam kommer omgående påbörja arbetet med situationsanalys och lösningsdesign i nära samarbete med representanter från BioLamina.

– Vi är mycket glada över att kunna skapa förutsättningar för BioLaminas viktiga bidrag till forskning och utveckling. Denna order är en stark bekräftelse på attraktionskraften i vårt renrumserbjudande och vår meritlista när det gäller att leverera renrumslösningar till ledande organisationer inom bioteknik, life science och medicinteknik, säger Christina Lindstedt, VD för QleanAir.

BioLamina AB är ett svenskt bioteknikföretag byggt på en vetenskaplig grund inom matrisbiologi och cellkulturbaserad forskning. Deras flaggskeppsprodukter, biorelevanta humana rekombinanta lamininisoformer Biolaminin®, är definierade cellodlingsmatriser som framgångsrikt imiterar den naturliga, cellspecifika cellmatrisinteraktionen i cellodlingsskålen, så att cellerna kan trivas och behålla sin funktion. Deras produkter är en kraftfull resurs för forskare som arbetar med stamceller och primära celler både inom grundforskning och i regenerativa läkemedelsföretag med fokus på cellterapitillämpningar.

Share This Story, Choose Your Platform!