QleanAir (publ), premiumleverantören av luftreningslösningar, ökade leveransen av renad inomhusluft till 6,02 (4,89) miljarder kubikmeter per månad vid utgången av tredje kvartalet. Det innebär en ökning på 23% jämfört med tredje kvartalet för 2021.

QleanAir levererade i slutet på september 6,02 (4,89) miljarder kubikmeter renad inomhusluft per månad. Det motsvarar en ökning på 23% jämfört med tredje kvartalet för föregående år. QleanAir redovisar volymen av renad inomhusluft genom sina luftrenare, renrum och Cabin Solutions kvartalsvis på global basis.

Luftföroreningar anses nu vara världens största miljöhot för hälsan och står för 7 miljoner förtida dödsfall runt om i världen varje år enligt WHO. Luftföroreningar ackumuleras inomhus där luften kan vara upp till 50 gånger mer förorenad än utomhusluft, vilket är problematiskt eftersom vi tillbringar ungefär 90 % av vår tid inomhus.

Luftkvalitet har en betydande inverkan på människors hälsa, välmående och kognitiva förmåga både på kort och lång sikt. I många verksamheter är även luftkvaliteten kritisk för produkternas kvalitet, livslängd och tekniska renhetsgrad. Ren luft bidrar även till att maskinell utrustning fungerar bättre, håller längre och kräver mindre service. QleanAir tillhandahåller luftreningslösningar för de flesta typer av professionella och offentliga utrymmen.