Skip to content

QleanAir tecknar ett nytt avtal på 750 000 USD med en nationellt erkänd aktör inom barnakutsjukvård i USA

QleanAir Scandinavia, premiumleverantören av lösningar för ren inomhusluft, har tecknat ett stort avtal med en nationellt erkänd aktör inom barnakutsjukvård i USA. Avtalet innebär att förse kunden med en ny USP 797/800-kompatibel renrumsanläggning som ska användas för beredning av läkemedel. Projektet är planerat till hösten 2023.

QleanAir hjälper sina kunder att skydda människor, produkter och processer med renrum som säkerställer efterlevnad av USP-riktlinjerna och dess ställda regulatoriska krav. För detta ändamål har en stor sjukvårdsaktör för pediatrisk akutvård i amerikanska Midwest tecknat ett avtal med QleanAir Scandinavia Inc., USA.
 
För att säkerställa efterlevnad av de nya uppdateringarna av USP, tecknade kunden ett avtal med QleanAir om att bygga en renrumsanläggning enligt USP 797/800 som planeras att byggas hösten 2023.
 
– "Vi är fullt engagerade i att ge våra kunder högsta kvalitet på prestandadrivna luftreningslösningar för att skydda människor, produkter och processer. Vi är stolta över att samarbeta med en så välrenommerad pediatrisk sjukvårdsaktör”, säger Amanda Myers, Chief Commercial Officer på QleanAir Scandinavia Inc.

Share This Story, Choose Your Platform!