Skip to content

QleanAir tecknar renrumskontrakt med life science-företaget CELLINK

QleanAir Holding AB (publ), premiumleverantören av lösningar för ren inomhusluft, tecknar renrumsavtal med CELLINK värt 7,6 MSEK. CELLINK är den globala marknadsledaren inom 3D bioprintning och biobläck.

CELLINK, ett dotterbolag till BICO, utvecklar teknik för bioprintning i 3D samt produkter och service för att skapa, förstå och behärska biologi vilket underlättar för forskare att utveckla 3D cellkulturer, printa mänskliga vävnader och organ för individanpassade behandlingar, genomföra läkemedelsscreening och tillhandahålla reologiskt relevanta vävnadsmodeller för testning av kosmetika, personlig hygien och sårvård. Från och med årsskiftet kommer CELLINK flytta till nya lokaler i Kallebäck, Göteborg där QleanAir kommer designa och bygga ett renrum. Rummet kommer primärt användas för utveckling och produktion av reagenser såsom biobläck.

— Vår flytt till Kallebäck inleder ett nytt kapitel för bolaget och ska ses som ett strategiskt beslut för att nå vår mission och fortsätta att flytta gränserna för hur 3D-bioprintning kan bidra till att skapa framtidens hälsa. I detta sammanhang kommer renrumsfaciliteterna förbättra vår produkt- och servicekvalitet. Vi ser fram emot att arbeta med QleanAir i detta viktiga projekt, säger Cecilia Edebo, VD för CELLINK.

Ordervärdet på 7,6 MSEK kommer att inkluderas i orderingången under det tredje kvartalet. Ett separat serviceavtal tillkommer. Renrumsteamet på QleanAir kommer att påbörja arbetet med lägesanalys och lösningsdesign inom kort, i nära samarbete med projektteamet från CELLINK. Installation slutförs under den första delen av 2022.

— Vi är glada över att bidra till CELLINKs banbrytande arbete som revolutionerar forskning som vi känner den. Detta är ytterligare en bekräftelse på vår starka position inom renrumslösningar i detta marknadssegment, säger Christina Lindstedt, VD för QleanAir.

Share This Story, Choose Your Platform!