Skip to content

QleanAir tillkännager en stor order från den svenska plastindustrin

QleanAir Holding AB (publ), premiumleverantören av lösningar för ren inomhusluft, tillkännager en stor order från ett företag inom den svenska plastindustrin. Ordern har ett uppskattat värde på närmare 900 TSEK och avser ett hyresavtal för kabinlösningar.

QleanAir tillkännager en order till ett företag baserat i södra Sverige som tillverkar hållbara och innovativa förpackningslösningar inom plast. Vår luftreningslösning kommer bidra till kortare rökpauser, utan risk för att utsätta personal för passiv rökning, och därmed en ökad produktivitet.

– Vi är glada över att kunna bidra till att öka produktiviteten inom den svenska tillverkningsindustrin, säger Christina Lindstedt, VD på QleanAir.

Ordern är ett femårigt hyresavtal inklusive ett servicekontrakt med prestandagaranti med ett uppskattat värde på närmare 900 TSEK. Installation kommer ske under Q4 2022.

Share This Story, Choose Your Platform!