Skip to content

QleanAir tillkännager en tredje stor order från skolsektorn i Tyskland

QleanAir Holding AB (publ), premiumleverantören av lösningar för ren inomhusluft, tillkännager en tredje stor order på HEPA 14 luftreningsenheter från skolbranschen i Tyskland, värd cirka 365 TEUR.

Den nya beställningen består av ett ettårigt hyresavtal värt cirka 365 TEUR för luftrenare FS 30 HEPA som kommer att levereras under första delen av 2021 till ett skolområde i Ludwigshafen am Rhein. Detta är den tredje stora ordern från skolsektorn i Tyskland. Den första ordern värd 500 TEUR tillkännagavs den 10 december och den andra värd 490 TEUR den 5 januari. Dessa order är bland de största i QleanAirs historia inom segmentet Facility Solutions.

– Medvetenheten om vikten av hälsosam inomhusluft sprider sig i Tyskland, särskilt i skolor där ventilation ofta är undermålig. Vi är glada över att våra luftreningslösningar kan bidra till sunda och säkra skollokaler, säger Tobias Willi, VD för QleanAir GmbH.

I flera tyska regioner subventionerar den lokala regeringen investeringar i luftkvalitet i skolor som ett komplement till undermålig ventilation. Luftrenare med HEPA 14-filter minskar förekomsten av virus, bakterier och andra farliga partiklar i luften och rekommenderas av Technische Universität i Berlin och tyska ECDC.

– På QleanAir är vi stolta över att bidra till att skapa tryggare och säkrare arbetsplatser och inomhusmiljöer för kunder och organisationer som drabbas hårt av pandemin, som till exempel skolor. Genom att göra det möjligt för skolor att öppna bidrar vi också till att samhället kan öppna upp, säger Christina Lindstedt, VD, QleanAir.

Både FS 70 HEPA och FS 30 HEPA lanserades under 2020 och är utformade för att minska nivåerna av virus, bakterier och andra farliga partiklar i luften. Enheterna är designade för miljöer med höga krav på effektiv luftrening och låga ljudnivåer, såsom vårdinrättningar, skolor, kontor och offentliga utrymmen.

Share This Story, Choose Your Platform!