Skip to content

QleanAir tillkännager två större ordrar från IT- och telekombranschen i Japan

QleanAir AB (publ), premiumleverantören av lösningar för ren inomhusluft, tillkännager två större ordrar från företag inom IT- respektive telekombranschen i Japan. Ordrarna består av hyresavtal för totalt 62 mobila luftrenare.

Kunderna är båda baserade i Tokyo och kommer använda luftrenarna i sina kontorslandskap, loungemiljöer och lunchrum. Målet är att rena luften från virus, pollen och andra föroreningar för att minska risken för virusspridning, allergier och astma bland personalen. Luftrenarna kommer även möjliggöra ett minskat användande av fysiska avskärmningar och munskydd.

– Vi är stolta över att kunna bidra till säkrare och hälsosammare arbetsmiljöer på den japanska marknaden och vi är nöjda med att vi fortsätter att växa vår verksamhet i Japan, säger Christina Lindstedt, VD på QleanAir.

Den ena ordern är ett treårigt hyresavtal inklusive service med funktionsgaranti till ett stort företag inom telekommunikation. Installation av de totalt 27 enheterna FS 70 HEPA och FS 15 HEPA kommer ske i december 2022.

Den andra ordern är ett femårigt hyresavtal inklusive service med funktionsgaranti till ett stort företag inom IT-branschen. Installation av de totalt 35 enheterna FS 30 HEPA och FS 70 HEPA är planerad i maj 2023.

Share This Story, Choose Your Platform!