Skip to content

QleanAir uppdaterar finansiell kalender för 2020 och 2021

QleanAir Holding AB (publ) premiumleverantören av lösningar för rening av inomhusluft, uppdaterar den finansiella kalender för 2020 och meddelar rapporttillfällen för 2021.

· Nytt datum 12 november 2020 – Finansiell rapport för kvartal 3, 2020
· Nytt datum 15 februari 2021 – Bokslutskommuniké för helåret och kvartal 4, 2020
· 12 maj 2021 – Finansiell rapport för kvartal 1, 2021
· 12 augusti 2021 – Finansiell rapport för första halvåret och kvartal 2, 2021
· 11 november 2021 – Finansiell rapport för kvartal 3, 2021
· 11 februari 2022 – Bokslutskommuniké för helåret och kvartal 4, 2021

Share This Story, Choose Your Platform!