QleanAir Holding AB (publ) premiumleverantören av lösningar för rening av inomhusluft, uppdaterar den finansiella kalender för 2020 och meddelar rapporttillfällen för 2021.

· Nytt datum 12 november 2020 – Finansiell rapport för kvartal 3, 2020
· Nytt datum 15 februari 2021 – Bokslutskommuniké för helåret och kvartal 4, 2020
· 12 maj 2021 – Finansiell rapport för kvartal 1, 2021
· 12 augusti 2021 – Finansiell rapport för första halvåret och kvartal 2, 2021
· 11 november 2021 – Finansiell rapport för kvartal 3, 2021
· 11 februari 2022 – Bokslutskommuniké för helåret och kvartal 4, 2021