Skip to content

QleanAir vinner order på 4,3 miljoner kronor för renrum i Sverige

QleanAir Holding AB (publ), premiumleverantören av lösningar för ren inomhusluft, får en order på ett renrum från företag i anslutning till Nya Karolinska i Huddinge, Stockholm. Ordervärdet uppgår till 4,3 miljoner kronor och installationen kommer att påbörjas i andra kvartalet och slutförs under tredje kvartalet. Det är en produktförsäljning med ett tre-årigt serviceavtal.

 Avtalet avser produktkategorin Room Solutions dvs. flexibla och skalbara renrum för bl.a. medicinteknik- och läkemedelssektorn, sjukvård samt apotek. 

Share This Story, Choose Your Platform!